Analýza dat z BigQuery v Tabulkách

Data z BigQuery můžete zpřístupnit a analyzovat v Tabulkách Google pomocí datových konektorů.

You can analyze and share large datasets from your spreadsheet with the BigQuery data connector. You can also use the data connector to:

 • Collaborate with partners, analysts, or other stakeholders in a familiar spreadsheet interface. 
 • Ensure a single source of truth for data without having to create additional .csv exports.
 • Streamline your reporting and dashboard workflows.

What you need

Pro připojení k BigQuery budete potřebovat některý z těchto typů účtu: 

 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise pro vzdělávání
 • G Suite Essentials

Přečtěte si další informace o G Suite

The BigQuery data connector is only available for eligible work or school accounts, and you’re not signed in. 

Sign in to your work or school account

Krok 1: Vyberte nebo přidejte fakturační projekt

Chcete-li přidat nebo používat projekt BigQuery v Tabulkách, musíte mít v BigQuery některou z těchto projektových rolí:

 • bigquery.user NEBO
 • bigquery.jobUser a bigquery.dataViewer

Přečtěte si, jak změnit oprávnění.

Vyhledání projektu

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. V horní nabídce klikněte na Data a pak Datové konektory a pak BigQuery.
 3. V části Fakturační projekt klikněte na Vybrat projekt.

Krok 2: Napište a upravte dotaz

 1. Po vybrání nebo přidání fakturačního projektu klikněte na Napsat dotaz.
 2. V editoru dotazů zadejte dotaz.
  • Poznámka: Chcete-li se podívat, kolik dat dotaz prohledává, klikněte vpravo dole na značku zaškrtnutí. Značka zaškrtnutí.
 3. V pravé dolní části editoru klikněte na Vložit výsledky.

Poznámka: Na provedení dotazu existuje časový limit v délce čtyři minuty a 30 sekund.
 

Porovnání dat v Tabulkách a nástroji BigQuery

Abyste mohli porovnat data, bude pravděpodobně třeba změnit typ dat. Pokud je například v BigQuery sloupec ve formátu textového řetězce, musí mít v Tabulkách formát prostého textu, aby ho bylo možné porovnat.

Jestliže se typ dat v tabulce a v BigQuery liší, můžete udělat následující:

Poznámky

 • Při spuštění dotazu se použijí vaše oprávnění k tabulce, nikoli oprávnění vlastníka tabulky.
 • Z nástroje BigQuery můžete v rámci jednoho dotazu načíst až 10 000 řádků.
 • Data načtená z BigQuery jsou pouze ke čtení.
 • BigQuery podporuje pouze standardní SQL. 
Přidání parametrů do dotazu

Chcete-li v dotazu použít hodnotu z buňky, nastavte si parametr.

 1. V pravé části editoru dotazů klikněte na Parametry a pak Přidat.
 2. Zadejte název parametru a odkaz na buňku.
 3. Klikněte na Přidat.

Naplánování aktualizace dotazu

Chcete-li automaticky aktualizovat dotaz na konkrétní kartě, můžete nahrát makro a přidat spouštěč.

Krok 1: Nahrajte makro, abyste aktualizovali data

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google, která obsahuje data připojená k BigQuery.
 2. Začněte nahrávat makro z jiné karty, než je ta, kterou chcete aktualizovat.
 3. Jakmile začnete nahrávat, přepněte na kartu, kterou chcete aktualizovat.
 4. V levé dolní části klikněte na Aktualizovat.
 5. Klikněte na Uložit.

Krok 2: Naplánujte použití makra

 1. V horní části klikněte na Nástroje a pak Editor skriptů.
 2. V horní části klikněte na Upravit a pak Spouštěče aktuálního projektu. 
 3. V pravé dolní části klikněte na Přidat spouštěč a vyberte požadované možnosti.
 4. Klikněte na Uložit
Příklady dotazů

Jednoduchý dotaz:

SELECT

word,

SUM(word_count) AS word_count

FROM

`bigquery-public-data.samples.shakespeare`

WHERE word IN ('me', 'I', 'you')

GROUP BY word;

Parametrizovaný dotaz:

SELECT SUM(kw_total)

FROM `bigquery-public-data.sunroof_solar.solar_potential_by_censustract`

WHERE state_name = @STATENAME;

 • Byl přidán název parametru nastavený na STATENAME a odkaz na buňku nastavený na Sheet1!A3 s hodnotou New York.

Změna fakturačního projektu nebo oprávnění

Změna fakturačního projektu
 1. V pravé části editoru dotazů klikněte na Nastavení dotazů.
 2. V části Fakturační projekt vyberte projekt.
Změna oprávnění k zobrazení a úpravám dotazů nebo výsledků

Akce, které můžete provádět, závisí na oprávněních, která máte k projektu a tabulce

Akce uživatele v Tabulkách Požadovaná projektová role v BigQuery Požadovaná oprávnění v Tabulkách
Vytvořit nebo upravit dotaz BigQuery bigquery.user NEBO bigquery.jobUser a bigquery.dataViewer Vlastník, editor
Zobrazit dotaz BigQuery Žádná Vlastník, editor, čtenář
Aktualizovat data z dotazu BigQuery bigquery.user NEBO bigquery.jobUser a bigquery.dataViewer Vlastník, editor
Zobrazit data přenesená z dotazu BigQuery Žádná Vlastník, editor, čtenář


Poznámky:

 • Při spuštění dotazu se použijí oprávnění uživatele k tabulce, nikoli oprávnění vlastníka tabulky.
 • Uživatelé mimo danou doménu mohou pracovat s tabulkou vlastněnou doménou, pouze pokud to povolil administrátor služby G Suite.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?