Google E-Tablolar ile Salesforce verilerini içe aktarma, düzenleme ve senkronize etme

İş veya okul için Google Dokümanlar'dan daha fazla yararlanmak ister misiniz? Ücretsiz Google Workspace deneme sürümüne kaydolun.

Önemli: Bu eklenti yalnızca İngilizcedir.

Eklentiyi edinme

Salesforce verilerini Google E-Tablolar ile içe aktarabilmek, güncelleyebilmek veya silebilmek için ilgili eklentiyi kurun.

1. Adım: Eklentiyi indirin

 1. Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.
 2. Üstteki Eklentiler ardından  Eklenti al'ı tıklayın.
 3. Sağ üstteki arama çubuğunda "Data connector for Salesforce" (Salesforce veri bağlayıcısı) araması yapın.
 4. Eklentinin yanındaki Ekle simgesini Artı tıklayın.

2. Adım: Salesforce'a bağlanın

 1. Henüz yapmadıysanız Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.
 2. Üstte Eklentiler ardından Data connector for Salesforce (Salesforce veri bağlayıcısı) ardından  Login to Salesforce'u (Salesforce'a giriş yap) tıklayın.
 3. Continue'yu (Devam) tıklayın.
 4. Allow'u (İzin ver) tıklayın.
 5. Açılır menüden, oturum açmak istediğiniz Salesforce ortamını seçin.
 6. Authorize'ı (Yetkilendir) tıklayın.
 7. Salesforce kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın.

Verileri içe aktarma, güncelleme ve silme

Verileri içe aktarma

Salesforce'tan bir Google e-tablosuna veri kopyalayabilirsiniz.

 1. Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.
 2. Üstte Eklentiler ardından Data connector for Salesforce (Salesforce veri bağlayıcısı) ardından Open'ı (Aç) tıklayın.
 3. Sağda seçiminizi yapın:
  • Reports (Raporlar): Mevcut bir Salesforce raporunu e-tablonuza aktarın.
  • Import (İçe aktar): Sorgu derleyicimizi veya SOQL'i kullanarak Salesforce'tan veri aktarın.
 4. Arama çubuğuna kaynak raporunuzu, nesnenizi, alanınızı veya filtrenizi yazın.
  • Reports (Raporlar): Raporunuzu mevcut veya yeni bir sayfaya aktarmayı seçin.
  • Import (İçe aktar): En fazla 5 kaynak nesne, alan ve filtre ekleyebilirsiniz.
 5. Get data (Verileri al) veya Done'ı (Bitti) tıklayın.

Verileri güncelleme ve silme

Önemli: Eklenti, Salesforce hesabınızda Google E-Tablolar'da yapılan değişiklikleri güncellemek veya silmek için kullanılabilir. Bu nedenle, kullanırken dikkatli olun.

Verileri güncelleme

Google e-tablonuzdaki verileri düzenleyebilir ve değişiklikleri Salesforce'a aktarabilirsiniz.

 1. Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.
 2. Üstte Eklentiler ardından Data connector for Salesforce (Salesforce veri bağlayıcısı) ardından Open'ı (Aç) tıklayın.
 3. Henüz yapmadıysanız değiştirmek istediğiniz verileri içe aktarın. Verileri nasıl içe aktaracağınızı öğrenin.
 4. Verilerinizi düzenleyin.
 5. Sağda Update'i (Güncelle) tıklayın.
 6. Güncellemek istediğiniz satırları ve sütunları vurgulayın.
 7. Refresh the selected range'i (Seçili aralığı yenile) tıklayın.
 8. Güncellemek istediğiniz Salesforce kaynak nesnesini seçin.
 9. Bir seçim yapın:
  • Insert (Ekle): E-tablodaki tüm verileri yeni kayıt olarak Salesforce'a aktarın.
  • Update (Güncelle): Mevcut Salesforce kayıtlarını güncelleyin.
  • Insert or Update (Ekle veya Güncelle): Salesforce'ta yeni kayıt oluşturun ya da mevcut kayıtları güncelleyin.
 10. Sonuçlar sütununuzu seçin.
 11. Done'ı (Bitti) tıklayın.

Verileri yenileme

Verilerinizi manuel olarak veya E-Tablolar'a zaten aktarılmış raporlar için belirlenmiş bir takvime göre yenileyebilirsiniz.
 1. Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.

 2. Üstte Eklentiler ardından Data connector for Salesforce (Salesforce veri bağlayıcısı) ardından Open'ı (Aç) tıklayın.

 3. Sağda Refresh'i (Yenile) tıklayın.

  • Otomatik yenileme takvimi oluşturmak için Create'i (Oluştur) tıklayın ardından Açılır menüden bir zaman aralığı seçin (4, 8 veya 24 saat) ardından Create'i (Oluştur) tıklayın.

  • Verileri bir kez manuel olarak yenilemek için Refresh'i (Yenile) tıklayın.

Verileri silme

Önemli: Bu özellik E-Tablolar'da vurguladığınız kayıtları Salesforce'tan siler. Bu nedenle, kullanırken dikkatli olun. Silinen verilerin nasıl geri yükleneceğini öğrenmek için Salesforce yardım merkezini ziyaret edin.

 1. Google E-Tablolar'da bir sayfayı açın.
 2. Üstte Eklentiler ardından Data connector for Salesforce (Salesforce veri bağlayıcısı) ardından Open'ı (Aç) tıklayın.
 3. Değiştirmek istediğiniz verileri içe aktarın. Verileri nasıl içe aktaracağınızı öğrenin.
 4. Eklenti kutusunda Delete'i (Sil) tıklayın.
 5. Silmek istediğiniz satırları ve sütunları vurgulayın.
 6. Refresh the selected range'i (Seçili aralığı yenile) tıklayın.
 7. Silmek istediğiniz Salesforce kaynak nesnesini seçin.
 8. Birincil anahtar sütununuzu seçin.
 9. Delete'i (Sil) tıklayın.

Komut dosyaları ve eklentiler hakkında bilgi edinin

Eklentiler, Google Apps Komut Dosyası Ek Şartları'na tabidir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?