Importowanie, edytowanie i synchronizowanie danych Salesforce w Arkuszach Google

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

Ważne: ten dodatek jest dostępny tylko w języku angielskim.

Pobieranie dodatku

Zanim zaczniesz importować, aktualizować lub usuwać dane Salesforce w Arkuszach Google, skonfiguruj dodatek.

Krok 1. Pobierz dodatek

 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Dodatki a potem Pobierz dodatki.
 3. Na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wyszukaj „Data connector for Salesforce”.
 4. Obok dodatku kliknij Dodaj Plus.

Krok 2. Połącz się z Salesforce

 1. Otwórz arkusz w Arkuszach Google, jeśli jeszcze nie jest otwarty.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Data connector for Salesforce a potem Login to Salesforce (Zaloguj się w Salesforce).
 3. Kliknij Continue (Dalej).
 4. Kliknij Zezwól.
 5. Z menu wybierz środowisko Salesforce, w którym chcesz się zalogować.
 6. Kliknij Authorize (Autoryzuj).
 7. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Salesforce.

Importowanie, aktualizowanie i usuwanie danych

Importowanie danych

Dane z Salesforce możesz skopiować do arkusza kalkulacyjnego Google.

 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Data connector for Salesforce a potem Open (Otwórz).
 3. Po prawej stronie wybierz jedną z opcji:
  • Reports (Raporty) – pozwala dodać istniejący raport Salesforce do arkusza kalkulacyjnego.
  • Import (Importuj) – pozwala zaimportować dane z Salesforce przy użyciu naszego kreatora zapytań lub SOQL.
 4. Wpisz źródłowy raport, obiekt lub filtr albo źródłowe pole na pasku wyszukiwania.
  • Reports (Raporty) – pozwala zaimportować raport do istniejącego lub nowego arkusza.
  • Import (Importuj) – pozwala dodać maksymalnie pięć źródłowych obiektów, pól i filtrów.
 5. Kliknij Get data (Pobierz dane) lub Done (Gotowe).

Aktualizowanie i usuwanie danych

Ważne: ten dodatek może służyć do aktualizowania i usuwania zmian wprowadzonych w Arkuszach Google na koncie Salesforce. Zachowaj ostrożność.

Aktualizowanie danych

Możesz edytować dane w arkuszu kalkulacyjnym Google i przenosić zmiany do Salesforce.

 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Data connector for Salesforce a potem Open (Otwórz).
 3. Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
 4. Zmodyfikuj dane.
 5. Po prawej stronie kliknij Update (Aktualizuj).
 6. Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz zaktualizować.
 7. Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
 8. Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz zaktualizować.
 9. Wybierz jedną z opcji:
  • Insert (Wstaw) – pozwala wyeksportować wszystkie dane z arkusza kalkulacyjnego do Salesforce jako nowe rekordy.
  • Update (Aktualizuj) – pozwala zaktualizować istniejące rekordy Salesforce.
  • Insert or Update (Wstaw lub zaktualizuj) – pozwala utworzyć nowe rekordy w Salesforce lub zaktualizować istniejące.
 10. Wybierz kolumnę wyników.
 11. Kliknij Done (Gotowe).

Odświeżanie danych

Dane możesz odświeżać ręcznie lub według ustalonego harmonogramu w przypadku raportów już zaimportowanych do Arkuszy.
 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.

 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Data connector for Salesforce a potem Open (Otwórz).

 3. Po prawej stronie kliknij Refresh (Odśwież).

  • Aby utworzyć harmonogram automatycznego odświeżania, kliknij Create (Utwórz) a potem z menu wybierz przedział czasu (4, 8 lub 24 godz.) a potem Create (Utwórz).

  • Aby jednorazowo odświeżyć dane, kliknij Odśwież.

Usuwanie danych

Ważne: ta funkcja spowoduje usunięcie z Salesforce rekordów zaznaczonych w Arkuszach. Zachowaj ostrożność. Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte dane, odwiedź Centrum pomocy Salesforce.

 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Data connector for Salesforce a potem Open (Otwórz).
 3. Zaimportuj dane, które chcesz zmienić. Dowiedz się, jak importować dane
 4. W polu dodatku kliknij Delete (Usuń).
 5. Zaznacz wiersze i kolumny, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij Refresh the selected range (Odśwież zaznaczony zakres).
 7. Wybierz źródłowy obiekt Salesforce, który chcesz usunąć.
 8. Wybierz kolumnę klucza podstawowego.
 9. Kliknij Usuń.

Więcej informacji o skryptach i dodatkach

Dodatki są objęte dodatkowymi warunkami dotyczącymi Google Apps Script.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false