TAVANAYUVARLA.MATEMATİK (CEILING.MATH) işlevi

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi, sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayıya veya katına yuvarlar. Ayrıca, moda bağlı olarak sayının yuvarlama işleminin 0'a doğru mu yoksa 0'dan uzaklaşarak mı yapıldığını da belirtir.

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevinin bölümleri

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(sayı; [anlamlı_basamak]; [mod])

Bölüm Açıklama Notlar
sayı Kendine eşit veya kendinden büyük en yakın anlamlı_basamak'lı tam sayıya veya belirtilmişse katına yuvarlanacak değer.  
anlamlı_basamak Katına sayı'nın yuvarlanacağı değer. [İSTEĞE BAĞLI: varsayılan olarak 1]
mod sayı negatifse yuvarlama yönünü belirtir. 0 veya boş ise sıfıra doğru yuvarlanır. Aksi takdirde, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlanır. [İSTEĞE BAĞLI]

Örnek formüller

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(5,4)
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(32; 5)
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(-26,2; 10; 1)

Notlar

  • Varsayılan olarak, ondalık basamaklı pozitif sayılar kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin 4,3 5'e yuvarlanır.
  • Varsayılan olarak, ondalık basamaklı negatif sayılar sıfıra doğru kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin -4,7 -4'e yuvarlanır.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(11,2) 12
3 =TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(-8,8) -8
4 =TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(7,7;0,2) 7,8
5 =TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(-10,2;2;-1) -12
6 =TAVANAYUVARLA.MATEMATİK(-42;10;-1) -50

 

İlgili işlevler

  • TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.
  • YUKARIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu yukarıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.
  • YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.
  • TABANAYUVARLA.MATEMATİK: Sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak sıfıra doğru veya sıfırdan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.
  • TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?