Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (CEILING.MATH)

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK runder av et tall opp til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Den spesifiserer også om tallet er avrundet mot eller vekk fra 0 avhengig av modus.

Delene i funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(tall; [signifikans]; [modus])

Del Beskrivelse Merknader
tall Verdien som skal avrundes opp til nærmeste heltall, eller hvis det er angitt, nærmeste multiplum av signifikans.  
signifikans Verdien som tall skal rundes av til multiplum av. [VALGFRITT: 1 som standard]
modus Hvis tall er negativt, angir dette avrundingsretningen. Hvis det står 0 eller er tomt, avrundes det opp mot null. Ellers rundes det av vekk fra null. [VALGFRITT]

Eksempelformler

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(5,4)
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(32; 5) AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(-26,2; 10; 1)

Merknader

  • Som standard avrundes positive tall med desimaler opp til nærmeste heltall. For eksempel avrundes 4,3 opp til 5.
  • Som standard avrundes negative tall med desimaler til nærmeste heltall opp mot null. For eksempel avrundes -4,7 opp til -4.

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(11,2) 12
3 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(-8,8) -8
4 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(7,7;0,2) 7,8
5 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(-10,2;2;-1) -12
6 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(-42;10;-1) -50

 

Beslektede funksjoner

  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (CEILING): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
  • AVRUND.OPP (ROUNDUP): Runder av et tall til et bestemt antall desimaler. Tallet rundes alltid av oppover til nærmeste gyldige trinn.
  • AVRUND (ROUND): Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.
  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK: Runder av et tall ned til nærmeste heltallsmultiplum av angitt «signifikans». Negative tall rundes av mot eller vekk fra 0 avhengig av modus.
  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (FLOOR): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?