TABANAYUVARLA.MATEMATİK (FLOOR.MATH) işlevi

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi, sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak sıfıra doğru veya sıfırdan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayıya veya katına yuvarlar. 

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevinin bölümleri

TABANAYUVARLA.MATEMATİK(sayı; [anlamlı_basamak]; [mod])

Bölüm Açıklama

Notlar

sayı Kendine eşit veya kendinden küçük en yakın anlamlı_basamak'lı tam sayıya veya belirtilmişse katına yuvarlanacak değer.  
anlamlı_basamak Katlarına sayı'nın yuvarlanacağı sayı. anlamlı_basamak işareti yoksayılır. Varsayılan olarak 1'dir. [İSTEĞE BAĞLI]
mod sayı negatifse yuvarlama yönünü belirtir. 0 veya boş ise sıfırdan uzaklaşarak yuvarlanır. Aksi takdirde sıfıra doğru yuvarlanır. [İSTEĞE BAĞLI]

Örnek formüller

TABANAYUVARLA.MATEMATİK(5,4)
TABANAYUVARLA.MATEMATİK(A2)
TABANAYUVARLA.MATEMATİK(32; 5)
TABANAYUVARLA.MATEMATİK(-26,2; 10; 1)

Notlar

  • Varsayılan olarak, ondalık basamaklı pozitif sayılar kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin 4,3 4'e yuvarlanır.
  • Varsayılan olarak, ondalık basamaklı negatif sayılar sıfırdan uzaklaşarak kendinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlanır. Örneğin -4,7 -5'e yuvarlanır.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =TABANAYUVARLA.MATEMATİK(11,2) 11
3 =TABANAYUVARLA.MATEMATİK(-8,8) -9
4 =TABANAYUVARLA.MATEMATİK(7,7;0,2) 7,6
5 =TABANAYUVARLA.MATEMATİK(-10,2;2) -12
6 =TABANAYUVARLA.MATEMATİK(-42;10;-1) -40

İlgili işlevler

  • TAVANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.
  • AŞAĞIYUVARLA: Sayıyı belirli bir sayıda ondalık basamağa yuvarlar; bu aşağıya yuvarlama her zaman sonraki geçerli artıma yapılır.
  • YUVARLA: Sayıyı, standart kurallara göre, belirli sayıda ondalık basamağa yuvarlar.
  • TAVANAYUVARLA.MATEMATİK: Sayıyı, negatif sayılarda moda bağlı olarak sıfıra doğru veya sıfırdan uzaklaşarak, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden büyük) tam sayı katına yuvarlar.
  • TABANAYUVARLA: Sayıyı, belirtilen sayıda anlamlı basamağa sahip en yakın (kendine eşit veya kendinden küçük) tam sayı katına yuvarlar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?