Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (FLOOR.MATH)

Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK runder av et tall ned til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Negative tall rundes av mot eller vekk fra 0 avhengig av modus. 

Delene i funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(tall; [signifikans], [modus])

Del Beskrivelse

Merknader

tall Verdien som skal rundes ned til nærmeste heltall, eller hvis det er angitt, nærmeste multiplum av signifikans.  
signifikans Tallet som tall skal rundes av til multiplum av. Fortegnet til signifikans blir oversett. Dette er 1 som standard. [VALGFRITT]
modus Hvis tall er negativt, angir dette avrundingsretningen. Hvis det står 0 eller er tomt, rundes det av vekk fra null. Ellers rundes det av mot null. [VALGFRITT]

Eksempelformler

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(5,4)
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(A2) AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(32; 5) AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-26,2; 10; 1)

Merknader

  • Som standard avrundes positive tall med desimaler til nærmeste heltall. For eksempel avrundes 4,3 ned til 4.
  • Som standard avrundes negative tall med desimaler til nærmeste heltall vekk fra null. For eksempel avrundes –4,7 ned til –5.

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(11;2) 11
3 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-8;8) -9
4 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(7;7;0;2) 7,6
5 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-10;2;2) -12
6 =AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-42;10;-1) -40

Beslektede funksjoner

  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (CEILING): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM runder av et tall opp til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
  • AVRUND.NED (ROUNDDOWN): Funksjonen AVRUND.NED runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser. Tallet rundes alltid av nedover til nærmeste gyldige trinn.
  • AVRUND (ROUND): Funksjonen AVRUND runder av et tall til et bestemt antall desimalplasser etter standardreglene.
  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (CEILING.MATH): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK runder av et tall opp til nærmeste heltall eller multiplum av angitt signifikans. Den spesifiserer også om tallet er avrundet mot eller vekk fra 0 avhengig av modus.
  • AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (FLOOR): Funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED runder av et tall ned til nærmeste heltallige multiplum av angitt signifikans.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny