BETA.TERS (BETA.INV) işlevi

BETA.TERS işlevi, belirli bir olasılık, şekil parametreleri ve orijinal beta dağılımının alanı için ters kümülatif beta dağılımı işlevinin değerinin döndürür.

BETA.TERS işlevinin bölümleri

BETA.TERS(olasılık; alfa; beta; alt_sınır; üst_sınır)

Bölüm Açıklama Notlar
olasılık İşlev hesaplanırken kullanılacak olasılık. 0 ile 1 (her iki değer de dahil) arasında olmalıdır.
alfa Dağılımın ilk şekil parametresi. Pozitif olmalıdır.
beta Dağılımın ikinci şekil parametresi. Pozitif olmalıdır.
alt_sınır Orijinal beta dağılımı alanının alt sınırı. Varsayılan değer 1'dir.
üst_sınır Orijinal beta dağılımı alanının üst sınırı. Varsayılan değer 1'dir.

Örnek formüller

BETA.TERS(0,65;1,234;7;1;3)
BETA.TERS(0,3;5;1)
BETA.TERS(A4;3;2;-1;1)

Örnek

0,13 olasılıkta ters kümülatif beta işlevinin değerini öğrenmek istiyorsanız parametreleri alfa = 5, beta = 1 ve alan [-1; 1] olacak şekilde ayarlayın.

  A B C D E F G
1 Formül Olasılık Alfa Beta Alt sınır Üst sınır Sonuç
2 =BETA.TERS(0,13; 5; 1; -1; 1) 0,13 5 1 -1 1 0,33

İlgili işlevler

BETA.DAĞ: BETA.DAĞ işlevi, belirli bir değerin beta dağılım işleviyle tanımlanan olasılığını döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?