ฟังก์ชัน BETA.INV

The BETAINV function returns the value of the inverse cumulative beta distribution function for the given probability, shape parameters, and domain of the original beta distribution.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน BETA.INV

BETA.INV(probability, alpha, beta, lower_bound, upper_bound)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
probability ความน่าจะเป็นที่จะใช้ประเมินฟังก์ชัน ต้องอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เท่านั้น
alpha พารามิเตอร์รูปร่างแรกของการแจกแจง ต้องเป็นค่าบวก
beta พารามิเตอร์รูปร่างที่ 2 ของการแจกแจง ต้องเป็นค่าบวก
lower_bound ขอบเขตล่างของโดเมนการแจกแจงแบบเบต้าต้นฉบับ ค่าเริ่มต้นคือ 1
upper-bound ขอบเขตบนของโดเมนการแจกแจงแบบเบต้าต้นฉบับ ค่าเริ่มต้นคือ 1

สูตรตัวอย่าง

BETA.INV(0.65,1.234,7,1,3)
BETA.INV(0.3,5,1)
BETA.INV(A4,3,2,-1,1)

ตัวอย่าง

หากต้องการทราบค่าของฟังก์ชันเบต้าสะสมแบบผกผันที่ความน่าจะเป็น 0.13 ให้กำหนดพารามิเตอร์ โดยอัลฟ่า = 5, เบต้า = 1 และโดเมน [-1, 1]

  A B C D E G
1 สูตร ความน่าจะเป็น อัลฟ่า เบต้า ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน ผลลัพธ์
2 =BETA.INV(0.13, 5, 1, -1, 1) 0.13 5 1 -1 1 0.33

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

BETA.DIST: ฟังก์ชัน BETA.DIST จะแสดงผลความน่าจะเป็นของค่าที่กำหนดตามฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
35
false
false