BEETA.KÄÄNT-funktio

BEETA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio palauttaa tietyn todennäköisyyden beetajakauman käänteisfunktion.

BEETA.KÄÄNT-funktion osat

BEETA.KÄÄNT(todennäköisyys, alfa, beeta, alaraja, yläraja)

Osa Kuvaus Huomioitavaa
todennäköisyys Todennäköisyys, jolle funktion arvo lasketaan. Luvun on oltava väliltä 0–1. Rajat-arvot luetaan mukaan.
alfa Jakauman muodon ensimmäinen parametri. Luvun on oltava positiivinen.
beeta Jakauman muodon toinen parametri. Luvun on oltava positiivinen.
alaraja Alkuperäisen beetajakauman määrittelyjoukon alaraja. Oletusarvo on 1.
yläraja Alkuperäisen beetajakauman määrittelyjoukon yläraja. Oletusarvo on 1.

Esimerkkikaavat

BEETA.KÄÄNT(0.65,1.234,7,1,3)
BEETA.KÄÄNT(0.3,5,1) BEETA.KÄÄNT(A4,3,2,-1,1)

Esimerkki

Jos haluat laskea käänteisen, kumulatiivisen beetafunktion, jonka todennäköisyys on 0,13, valitse seuraavat parametrit: alfa 5, beta 1, määrittelyjoukko [-1, 1].

  A B C D E F G
1 Kaava Todennäköisyys Alfa Beeta Alaraja Yläraja Tulos
2 =BEETA.KÄÄNT(0.13, 5, 1, -1, 1) 0.13 5 1 -1 1 0.33

Aiheeseen liittyvät funktiot

BEETA.JAKAUMA: BEETA.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon todennäköisyyden beetajakaumafunktion mukaisesti.

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko