Låsa eller slå samman rader och kolumner

Du kan låsa, gruppera, dölja eller slå samman kalkylarkets kolumner, rader eller celler.

Låsa eller låsa rader eller kolumner

Du kan låsa rader eller kolumner om du vill nåla fast data på samma ställe och se den när du bläddrar.

  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på ett radnummer eller en kolumnbokstav.
  3. På menyn som visas trycker du på högerpil följt av Lås eller Lås upp.
Dölja rader eller kolumner
  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på en rad eller kolumn.
  3. På menyn som visas trycker du på högerpil följt av Dölj rad eller Dölj kolumn.
Gruppera eller ta bort gruppering av rader eller kolumner
  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en iPhone eller iPad.
  2. Markera raderna eller kolumnerna som du vill gruppera eller ta bort gruppering från.
  3. Tryck på de markerade raderna eller kolumnerna.
  4. På menyn som visas trycker du på högerpil följt av Gruppera eller Ta bort gruppering.

Om du vill expandera eller minimera grupperade rader eller kolumner trycker du på Plus (+) eller Minus (-).

Obs! Om det finns en grupp i en grupp trycker du först på dubbelpilarna ».

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?