Låsa eller slå samman rader och kolumner

Du kan låsa, gruppera, dölja eller slå samman kalkylarkets kolumner, rader eller celler.

Låsa eller låsa rader eller kolumner

Du kan låsa rader eller kolumner om du vill nåla fast data på samma ställe och se den när du bläddrar.

  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
  2. Tryck och håll nere på en rad eller kolumn.
  3. På menyn som visas trycker du på Lås eller Lås upp.
Dölja rader eller kolumner
  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
  2. Tryck och håll nere på en rad eller kolumn.
  3. På menyn som visas trycker du på Dölj rad eller Dölj kolumn.
Gruppera eller ta bort gruppering av rader eller kolumner
  1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
  2. Markera raderna eller kolumnerna som du vill gruppera eller ta bort gruppering från.
  3. Tryck och håll nere på de markerade raderna eller kolumnerna.
  4. Tryck på Mer, More och tryck sedan på Gruppera eller Ta bort gruppering.

Om du vill expandera eller minimera grupperade rader eller kolumner trycker du på Plus (+) eller Minus (-).

Obs! Om det finns en grupp i en grupp trycker du först på dubbelpilarna ».

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?