Låsa eller slå samman rader och kolumner

Du kan låsa, gruppera, dölja eller slå samman kalkylarkets kolumner, rader eller celler.

Låsa eller låsa rader eller kolumner

Du kan låsa rader eller kolumner om du vill nåla fast data på samma ställe och se den när du bläddrar.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj en rad eller kolumn som du vill låsa eller låsa upp.
 3. Klicka på Visa följt av Lås högst upp.
 4. Välj hur många rader eller kolumner som ska låsas.

Ta bort en låsning genom att markera en rad eller kolumn. Klicka sedan på Visa  följt av Lås  följt av Inga rader eller Inga kolumner.

Gruppera eller ta bort gruppering av rader eller kolumner

Du kan organisera och sammanfatta relaterad data genom att gruppera rader och kolumner.

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark på datorn.
 2. Markera raderna eller kolumnerna som du vill gruppera eller ta bort gruppering från.
 3. Klicka på Data högst upp och välj vad du vill göra:
 • Gruppera rader
 • Gruppera kolumner
 • Dela upp grupperade rader
 • Dela upp grupperade kolumner

Om du vill expandera eller minimera grupperade rader eller kolumner trycker du på Plus (+) eller Minus (-).

Dölja rader eller kolumner
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på en rad eller kolumn för att markera den.
  • Markera flera rader eller kolumner genom att hålla ned kommandotangenten på tangentbordet och klicka på raderna eller kolumnerna som du vill markera.
 3. Högerklicka och välj Dölj rad eller Dölj kolumn på menyn som visas. En pil visas över den dolda raden eller kolumnen.

Om du vill visa en rad eller kolumn igen klickar du på pilen där radnumret eller kolumnbokstaven fanns.

Slå samman rader eller kolumner
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera raderna, kolumnerna eller cellerna som ska slås samman.
 3. Klicka på Format följt av Sammanfoga celler högst upp och välj sedan hur du vill att dina celler ska slås samman.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?