Ukotvení nebo sloučení řádků a sloupců

Můžete ukotvit, seskupit, skrýt nebo sloučit sloupce, řádky nebo buňky tabulky.

Ukotvení nebo zrušení ukotvení řádků nebo sloupců

Chcete-li připnout data na stejném místě a zobrazit je při posouvání, můžete řádky nebo sloupce ukotvit.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádek nebo sloupec, který chcete ukotvit nebo jehož ukotvení chcete zrušit.
 3. V horní části klikněte na Zobrazit  a pak Ukotvit.
 4. Vyberte, kolik řádků nebo sloupců chcete ukotvit.

Chcete-li ukotvení zrušit, vyberte řádek nebo sloupec. Pak nahoře klikněte na Zobrazit  a pak Ukotvit  a pak Žádné řádky nebo Žádné sloupce.

Seskupení nebo zrušení seskupení řádků nebo sloupců

Seskupením řádků a sloupců můžete uspořádat související údaje a zobrazit jejich souhrn.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete seskupit nebo jejichž seskupení chcete zrušit.
 3. Nahoře klikněte na Data a vyberte, co chcete udělat:
 • Seskupit řádky
 • Seskupit sloupce
 • Zrušit seskupení řádků
 • Zrušit seskupení sloupců

Pokud chcete seskupené řádky nebo sloupce sbalit nebo rozbalit, vedle řádků nebo sloupců klikněte na znaménko plus (+) nebo minus (-).

Skrytí řádků nebo sloupců
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na řádek nebo sloupec, abyste jej zvýraznili.
  • Chcete-li zvýraznit několik řádků nebo sloupců, podržte stisknutou klávesu Command a klikněte na řádky nebo sloupce, které chcete zvýraznit.
 3. Klikněte pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce vyberte Skrýt řádek nebo Skrýt sloupec. Nad skrytým řádkem nebo sloupcem se objeví šipka.

Chcete-li řádek nebo sloupec znovu zobrazit, klikněte na šipku zobrazenou v místech, kde obvykle bývá číslo řádku nebo písmeno sloupce.

Sloučení řádků nebo sloupců
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádky, sloupce nebo buňky, které chcete sloučit.
 3. Nahoře klikněte na Formát  a pak Sloučit buňky a vyberte způsob sloučení buněk.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?