SANKAREKÖK (IMSQRT) işlevi

The IMSQRT function computes the square root of a complex number.

SANKAREKÖK işlevinin bölümleri

SANKAREKÖK formülü =SANKAREKÖK(karmaşık_sayı) olarak biçimlendirilir.

Bölüm Açıklama Notlar
karmaşık_sayı Karekökü alınacak karmaşık sayı.  

Örnek formüller

SANKAREKÖK(2)

SANKAREKÖK("3+2i")

Notlar

  • Bu işlev, SANKUVVET(karmaşık_sayı; 0,5) kullanımına eş değerdir.
  • Negatif bir gerçek sayının karekökünü almak için KAREKÖK işlevini kullanmak mümkün olmamakla birlikte, negatif bir gerçek sayı bileşeni olan karmaşık bir sayının karekökünü almak için SANKAREKÖK işlevini kullanmak mümkündür.

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =SANKAREKÖK(4) 2
3 =SANKAREKÖK("3+4i") 2+i
4 =SANKAREKÖK("3-4j") 2-j
5 =SANKAREKÖK(KARMAŞIK(3; 4)) 2+i

İlgili işlevler

SANKUVVET: The IMPOWER function returns a complex number raised to a power.

KARMAŞIK: Gerçek ve sanal katsayılarla karmaşık bir sayı oluşturur.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?