ฟังก์ชัน IMSQRT

The IMSQRT function computes the square root of a complex number.

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน IMSQRT

สูตร IMSQRT มีรูปแบบเป็น =IMSQRT(complex_number)

ส่วน คำอธิบาย หมายเหตุ
complex_number จำนวนเชิงซ้อนที่จะหารากที่ 2  

สูตรตัวอย่าง

IMSQRT(2)

IMSQRT("3+2i")

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชันนี้เทียบเท่ากับการใช้ IMPOWER(complex_number, 0.5)
  • แม้ว่าจะใช้ฟังก์ชัน SQRT เพื่อหารากที่ 2 ของจำนวนจริงที่เป็นลบไม่ได้ แต่คุณอาจใช้ IMSQRT เพื่อหารากที่ 2 ของจำนวนเชิงซ้อนที่มีองค์ประกอบจำนวนจริงที่เป็นลบได้

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตร ผลลัพธ์
2 =IMSQRT(4) 2
3 =IMSQRT("3+4i") 2+i
4 =IMSQRT("3-4j") 2-j
5 =IMSQRT(COMPLEX(3, 4)) 2+i

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

IMPOWER: The IMPOWER function returns a complex number raised to a power.

COMPLEX: สร้างจำนวนเชิงซ้อนโดยระบุสัมประสิทธิ์จำนวนจริงและสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร