SANLN (IMLN) işlevi

The IMLN function returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number).

SANLN formülünün bölümleri

SANLN formülü =SANLN(sayı) olarak biçimlendirilir.

Bölüm Açıklama Notlar
sayı Logaritma işlevinin girdi değeri.
  • Sayı, düz sayı olarak yazılabilir. Örneğin 1, gerçek sayı olarak yorumlanır.
  • Sayı, hem gerçek hem de karmaşık katsayıları belirtmek için tırnak içerisine alınmış metin olarak yazılabilir.

Örnek formüller

SANLN("3+4i")

SANLN(A2)

SANLN("4+2j")

Notlar

  • SANLN, sıfırdan büyük olan tüm karmaşık olmayan değerler için LN'ye eş değerdir.
  • SANLN, sıfırdan büyük olan tüm karmaşık olmayan değerler için e tabanında verildiğinde LOG'a veya ÜS(1)'e eş değerdir.
  • Karmaşık bir sayının doğal logaritması aşağıdaki gibi tanımlanır:
    • ln(x+yi) = √(x2+y2) + i tan-1(y/x)

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =SANLN("1+i") 0,346573590279973+0,785398163397448i
3 =SANLN("4+2j") 1,497866136777+0,463647609000806i
4 =SANLN("-4,6") 1,52605630349505+3,14159265358979i

İlgili işlevler

LN: Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

KARMAŞIK: Gerçek ve sanal katsayılarla karmaşık bir sayı oluşturur.

SANAL: Karmaşık sayının sanal katsayısını döndürür.

SANGERÇEK: Karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür.

LOG10: Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

LOG: Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?