SANLN (IMLN) işlevi

The IMLN function returns the logarithm of a complex number, base e (Euler's number).

SANLN formülünün bölümleri

SANLN formülü =SANLN(sayı) olarak biçimlendirilir.

Bölüm Açıklama Notlar
sayı Logaritma işlevinin girdi değeri.
  • Sayı, düz sayı olarak yazılabilir. Örneğin 1, gerçek sayı olarak yorumlanır.
  • Sayı, hem gerçek hem de karmaşık katsayıları belirtmek için tırnak içerisine alınmış metin olarak yazılabilir.

Örnek formüller

SANLN("3+4i")

SANLN(A2)

SANLN("4+2j")

Notlar

  • SANLN, sıfırdan büyük olan tüm karmaşık olmayan değerler için LN'ye eş değerdir.
  • SANLN, sıfırdan büyük olan tüm karmaşık olmayan değerler için e tabanında verildiğinde LOG'a veya ÜS(1)'e eş değerdir.
  • Karmaşık bir sayının doğal logaritması aşağıdaki gibi tanımlanır:
    • ln(x+yi) = √(x2+y2) + i tan-1(y/x)

Örnekler

  A B
1 Formül Sonuç
2 =SANLN("1+i") 0,346573590279973+0,785398163397448i
3 =SANLN("4+2j") 1,497866136777+0,463647609000806i
4 =SANLN("-4,6") 1,52605630349505+3,14159265358979i

İlgili işlevler

LN: Sayının e tabanındaki (Euler sayısı) logaritmasını döndürür.

KARMAŞIK: Gerçek ve sanal katsayılarla karmaşık bir sayı oluşturur.

SANAL: Karmaşık sayının sanal katsayısını döndürür.

SANGERÇEK: Karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür.

LOG10: Sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

LOG: Sayının belirtilen tabandaki logaritmasını döndürür.

ÜS: Bir kuvvete yükseltilmiş Euler sayısını (e (~ 2,718)) döndürür.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü