Funksjonen IMLN

IMLN-funksjonen returnerer logaritmen til et komplekst tall med grunntallet e (Eulers konstant).

Delene i funksjonen IMLN

Formelen IMLN er formatert slik: =IMLN(tall).

Del Beskrivelse Merknader
tall Inndataverdien for logaritmefunksjonen.
  • Tallet kan skrives som vanlige tall, f.eks. 1, for å bli tolket som et reelt tall.
  • Tallet kan skrives som sitert tekst for å spesifisere både de reelle og komplekse koeffisientene.

Eksempelformler

IMLN("3+4i")

IMLN(A2)

IMLN("4+2j")

Merknader

  • IMLN tilsvarer LN for alle ikke-komplekse verdier som er større enn null.
  • IMLN tilsvarer LOG gitt at grunntallet er e, eller EKSP(1), for alle ikke-komplekse verdier som er større enn null.
  • Den naturlige logaritmen til et komplekst tall er definert som følger:
    • ln(x+yi) = √(x2+y2) + i tan-1(y/x)

Eksempler

  A B
1 Formel Resultat
2 =IMLN("1+i") 0,346573590279973+0,785398163397448i
3 =IMLN("4+2j") 1,497866136777+0,463647609000806i
4 =IMLN("-4,6") 1,52605630349505+3,14159265358979i

Beslektede funksjoner

LN: Returnerer logaritmen til et tall, grunntall e (Eulers konstant).

KOMPLEKS (COMPLEX): KOMPLEKS-funksjonen oppretter et komplekst tall basert på gitte reelle og imaginære koeffisienter.

IMAGINÆR (IMAGINARY): Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall.

IMREELL (IMREAL): Returnerer den reelle koeffisienten av et komplekst tall.

LOG10: Returnerer logaritmen til et tall, grunntall 10.

LOG: Returnerer logaritmen til et tall med utgangspunkt i et grunntall.

EKSP: Returnerer Eulers konstant, e (~2,718), opphøyd i en potens.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny