Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een enquête maken met Google Formulieren

Met Google Formulieren kunt u op makkelijke en efficiënte wijze evenementen plannen, enquêtes rondsturen, polls houden, leerlingen overhoren of andere gegevens verzamelen. U kunt een formulier maken vanuit Google Drive of vanuit een bestaande spreadsheet die de reacties op uw formulier kan registreren.

  1. Ga naar docs.google.com/forms.
  2. Klik op de plusknop + in de rechterbenedenhoek.
  3. Er wordt automatisch een nieuw formulier geopend.

In de formuliersjabloon kunt u alle gewenste vragen toevoegen. U kunt uw formulier ook indelen door koppen toe te voegen en uw formulieren in meerdere pagina's te splitsen. Meer informatie over het bewerken van formulieren.

Opmerking: U kunt ook een formulier maken in Google Drive. Ga hiervoor naar drive.google.com en klik op Nieuw > Meer > Google Formulieren.

Een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets

Een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets om een poll, enquête of quiz te houden of op andere wijze informatie te verzamelen:

  1. Open de gewenste spreadsheet, klik op het menu Invoegen en selecteer Formulier.
  2. Boven aan de pagina ziet u een bericht dat er een nieuw formulier is gemaakt.
  3. Klik in het bericht op Voeg hier uw vragen toe om te beginnen met het bewerken van het formulier. Of klik op Sluiten als u het bericht wilt sluiten en door wilt gaan met de bewerkingen in uw spreadsheet.
    • Opmerking: Als u dit bericht sluit, kunt u uw formulier op elk gewenst moment bewerken door het menu Formulier te selecteren en op Formulier bewerken te klikken.
  4. Er wordt automatisch een nieuw formulier gemaakt. Onder aan uw spreadsheet ziet u nu een nieuwe tab met het label 'Formulierreacties'. Hier worden alle reacties op uw formulier toegevoegd.

Nadat u het formulier heeft gemaakt, kunt u vragen, koppen en pagina-einden toevoegen en bewerken. U kunt ook kiezen hoe reacties op uw formulier worden verzameld.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?