Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een enquête maken met Google Formulieren

Met Google Formulieren kun je snel en eenvoudig een evenement plannen, een enquête rondsturen, een poll houden, een quiz voor een groep leerlingen maken of andere gegevens verzamelen. Je kunt een formulier maken vanuit Google Drive, of vanuit een bestaande spreadsheet waarin de reacties op het formulier kunnen worden geregistreerd.

  1. Ga naar docs.google.com/forms.
  2. Klik linksboven op Leeg Toevoegen.
  3. Wacht tot er automatisch een nieuw formulier wordt geopend.

Je kunt al je vragen aan de formuliersjabloon toevoegen. Ook kun je het formulier overzichtelijker maken door koppen toe te voegen en meerdere pagina's te gebruiken. Meer informatie over het bewerken van formulieren.

Opmerking: Maak een formulier in Google Drive door naar drive.google.com te gaan en te klikken op Nieuw en vervolgens Meer en vervolgens Google Formulieren.

Een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets

Je kunt een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets om een poll, enquête of quiz te houden of op andere wijze gegevens te verzamelen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  1. Klik in een geopende spreadsheet op Invoegen en vervolgens Formulier.
  2. Boven aan de pagina zie je nu een melding dat er een nieuw formulier is gemaakt.
  3. Klik in het bericht op Voeg hier je vragen toe om te beginnen met het bewerken van het formulier.
  4. Klik op Sluiten als je het bericht wilt sluiten en door wilt gaan met het bewerken van de spreadsheet. 
    • Als je dit bericht sluit, kun je het formulier op elk gewenst moment bewerken door te klikken op Formulier en vervolgens Formulier bewerken.
  5. Er wordt automatisch een nieuw formulier gemaakt. Onder aan de spreadsheet zie je nu een nieuwe bladtab met het label 'Formulierreacties'. Alle reacties op je formulier worden aan dit blad toegevoegd.

Nadat je het formulier hebt gemaakt, kun je vragen, koppen en pagina-einden toevoegen en bewerken. Je kunt ook kiezen hoe reacties op het formulier worden verzameld.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?