Kop- en voetteksten

Als u items als datum, titels of namen van auteurs aan alle pagina's in een document wilt toevoegen, kunt u gebruikmaken van kop- en voetteksten.

Een kop- of voettekst toevoegen

Ga als volgt te werk om kop- en voetteksten in uw document in te voegen:

 1. Open een document.
 2. Klik op het menu Invoegen.
 3. Selecteer een van de volgende opties:
  • Koptekst: er wordt een gebied boven aan elke pagina weergegeven, gescheiden van de hoofdtekst van het document.
  • Voettekst: er wordt een gebied onder aan elke pagina weergegeven, gescheiden van de hoofdtekst van het document.
 4. Typ de tekst voor uw kop- of voettekst in dit nieuwe gebied. U kunt de tekst in de kop- of voettekst ook opmaken, bijvoorbeeld door het lettertype te wijzigen, links toe te voegen of lijsten in te voegen.
 5. Tik ergens in het hoofddocument als u klaar bent met het bewerken van de kop- of voettekst.

Een kop- of voettekst verwijderen

Als u een kop- of voettekst wilt verbergen, moet u alle inhoud uit de kop- of voettekst verwijderen. Nadat u één kop- of voettekst heeft verwijderd, wordt deze kop- of voettekst ook uit de rest van het document verwijderd.

De kop- of voettekst wordt niet daadwerkelijk verwijderd, maar verborgen. U kunt de kop- of voettekst weer toevoegen door nogmaals in het kop- of voettekstgebied te klikken en tekst toe te voegen.

Een andere kop- of voettekst voor de eerste pagina kiezen

De weergave van de kop- of voettekst op de eerste pagina kan worden aangepast. U kunt deze optie gebruiken als u op de eerste pagina van het document een andere kop- of voettekst wilt weergeven, of als u op de eerste pagina geen kop- of voettekst wilt weergeven, maar wel op alle andere pagina's van het document.

 1. Open een document.
 2. Klik op het menu Invoegen.
 3. Selecteer Koptekst of Voettekst.
 4. Vink het vakje aan naast 'Andere koptekst/voettekst eerste pagina' in het koptekst- of voettekstgebied op de eerste pagina.
 5. Voeg een andere tekst toe, zodat de kop- of voettekst op de eerste pagina verschillend is van de kop- of voetteksten op de andere pagina's van het document. U kunt het gebied ook leeg laten als u geen kop- of voettekst op de eerste pagina wilt weergeven.

Opmerking: Nadat u deze functie heeft ingeschakeld, heeft het bewerken van kop- en voetteksten op de tweede pagina (en volgende pagina's) geen invloed op de kop- en voettekst op de eerste pagina.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?