Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Voetnoten, paginanummers en kop- en voetteksten toevoegen

Je kunt een kop- of voettekst invoegen als je bijvoorbeeld een datum, een titel of de naam van de auteur aan alle pagina's van een document wilt toevoegen. Ook kun je op deze manier paginanummers en het aantal pagina's toevoegen.

Opmerking: Deze functies zijn niet beschikbaar in Google Spreadsheets of Presentaties. Wel kun je in Google Spreadsheets een rij of kolom vastzetten om er een kop van te maken en in Google Presentaties nummers aan een dia toevoegen.

Voetnoten

Voetnoten toevoegen of invoegen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op de plek waar je de voetnoot wilt invoegen.
 3. Klik op Invoegen > Voetnoot.
 4. Typ de voetnoot.
 5. Klik op de hoofdtekst van het document om de voetnoot te sluiten.
Voetnoten verwijderen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Selecteer het nummer van de voetnoot.
 3. Druk op Delete op je toetsenbord. De voetnoot wordt verwijderd.
Voetnoten kopiëren
 • Als je een kopie van een heel document maakt, worden de voetnoten mee gekopieerd.
 • Als je een alleen een stuk tekst kopieert en plakt dat een voetnoot bevat, gebruik dan het webklembord om er zeker van te zijn dat de voetnoot mee wordt gekopieerd.

Kop- en voetteksten

Een kop- of voettekst toevoegen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Invoegen en kies vervolgens:
  • Koptekst: er wordt een vak boven aan elke pagina weergegeven.
  • Voettekst: er wordt een vak onder aan elke pagina weergegeven.
 3. Typ de tekst voor je kop- of voettekst.
 4. Klik op de hoofdtekst van het document om de kop- of voettekst te sluiten.

Je kunt ook een kop- of voettekst toevoegen door boven of onder aan het document te dubbelklikken.

Een kop- of voettekst verwijderen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Dubbelklik op de kop- of voettekst die je wilt verwijderen.
 3. Verwijder de tekst uit de kop- of voettekst. De kop- of voettekst wordt uit het hele document verwijderd.
De kop- of voettekst van de eerste pagina wijzigen

Opmerking: Je kunt niet aan elke pagina een andere kop- en voettekst toevoegen.

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Invoegen > Koptekst of voettekst.
 3. Klik op de eerste pagina op Andere koptekst/voettekst eerste pagina. De kop- of voettekst op de eerste pagina heeft geen invloed op de resterende pagina's.

Paginanummers en aantal pagina's

Paginanummers toevoegen of verwijderen

Paginanummers toevoegen

 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Invoegen > Paginanummer.
 3. Kies de plek waar je de paginanummers wilt weergeven:
  • Boven aan pagina Top of page
  • Onder aan pagina Bottom of page
  • Boven aan pagina (behalve titelblad) Top of page minus title
  • Onder aan pagina (behalve titelblad) Bottom of page minus title
 4. De paginanummers worden automatisch toegevoegd.

Paginanummers verwijderen

Als je een paginanummer wilt verwijderen, klik dan op de kop- of voettekst van het document en verwijder de paginanummers.

Aantal pagina's toevoegen
 1. Open een document in Google Documenten.
 2. Klik op Invoegen > Aantal pagina's.
 3. Als je paginanummers hebt ingevoegd, wordt het aantal pagina's boven of onder aan de pagina weergegeven, naast het paginanummer.
 4. Als je geen paginanummers hebt ingevoegd, wordt het aantal pagina's toegevoegd op de plek waar de cursor in het document staat.

 

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?