Google E-Tablolar'da koşullu biçimlendirme kurallarını kullanma

Hücreler, satırlar veya sütunlar, belirli koşulları karşılıyorlarsa metin veya arka plan rengini değiştirmek için biçimlendirilebilir. Örneğin, belirli bir kelimeyi veya sayıyı içeriyorlarsa biçimlendirilebilirler.

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçim kurallarının uygulanmasını istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Biçim ve sonra Koşullu biçimlendirme'yi tıklayın. Sağda bir araç çubuğu açılır.
 4. Bir kural oluşturun.
  • Tek renk: "Şu koşulun geçerli olması durumunda hücreleri biçimlendir" bölümünde, kuralı tetiklemesini istediğiniz koşulu seçin. "Biçimlendirme stili" bölümünde, koşullar karşılandığında hücrenin nasıl görüneceğini seçin.
  • Renk skalası: "Önizleme" bölümünde renk skalasını seçin. Ardından, bir minimum ve maksimum değer ve isteğe bağlı bir orta nokta değeri seçin. Değer kategorisini seçmek için Aşağı ok simgesini Aşağı Ok tıklayın.
 5. Bitti'yi tıklayın.
Örnek

Öğretmen, hangi öğrencilerin yüz üzerinden 80'den az puan aldığını görmek için test puanlarını vurgulayabilir.

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Test puanlarını seçin.
 3. Biçim ve sonra Koşullu biçimlendirme'yi tıklayın.
 4. "Şu koşulun geçerli olması durumunda hücreleri biçimlendir" bölümünde Küçüktür'ü tıklayın. Zaten bir kural varsa bu kuralı veya Yeni kural ekle ve sonra Küçüktür'ü tıklayın.
 5. Değer veya formül'ü tıklayın ve 0,8 yazın.
 6. Kırmızı tonda bir renk seçmek için Doldur simgesini Renk tıklayın.
 7. Bitti'yi tıklayın. Düşük puanlar kırmızıyla vurgulanır.

Gelişmiş koşullu biçimlendirmeyi kullanma

Koşullu biçimlendirmede özel formüller kullanma

Diğer hücrelerin içerikleri temelinde bir veya daha fazla hücreye biçimlendirme uygulamak için özel formülleri kullanabilirsiniz.

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.
 3. Biçim ve sonra Koşullu biçimlendirme'yi tıklayın.
 4. "Şu koşulun geçerli olması durumunda hücreleri biçimlendir" açılır menüsünde Özel formül'ü tıklayın. Zaten bir kural varsa bu kuralı veya Yeni kural ekle ve sonra Özel formül'ü tıklayın.
 5. Değer veya formül'ü tıklayıp formülü ve kuralları ekleyin.
 6. Bitti'yi tıklayın.

Not: Formüller, aynı sayfaya yalnızca standart notasyonu "(='sayfaadı'!hücre)" kullanarak başvuruda bulunabilir. Formülde başka bir sayfaya başvuruda bulunmak için DOLAYLI işlevini kullanın.

1. Örnek

Verilerinizde aynı değer birden fazla yerde geçiyorsa bunu vurgulamak için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Biçimlendirmek istediğiniz aralığı seçin. Örneğin, A1 ile A100 arasındaki hücreler.
 3. Biçim ve sonra Koşullu biçimlendirme'yi tıklayın.
 4. "Şu koşulun geçerli olması durumunda hücreleri biçimlendir" açılır menüsünde Özel formül'ü tıklayın. Zaten bir kural varsa bu kuralı veya Yeni kural ekle ve sonra Özel formül'ü tıklayın.
 5. İlk satır için kuralı yazın. Bu durumda kural "=EĞERSAY($A$1:$A$100;A1)>1" olur.
 6. Diğer biçimlendirme özelliklerini seçin.
 7. Bitti'yi tıklayın.

2. Örnek

Bir satırdaki hücrelerden birinin değerine dayanarak tüm satırı biçimlendirmek için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Örneğin, A:E arasındaki sütunlar gibi biçimlendirmek istediğiniz aralığı seçin.
 3. Biçim ve sonra Koşullu biçimlendirme'yi tıklayın.
 4. "Şu koşulun geçerli olması durumunda hücreleri biçimlendir" açılır menüsünde Özel formül'ü tıklayın. Zaten bir kural varsa bu kuralı veya Yeni kural ekle ve sonra Özel formül'ü tıklayın.
 5. İlk satır için kuralı yazın. Örneğin, B sütunundaki değerin "Evet" olması halinde bütün satırı yeşil yapmak istiyorsanız "=$B1="Evet"" gibi bir formül yazın.
 6. Diğer biçimlendirme özelliklerini seçin.
 7. Bitti'yi tıklayın.

Mutlak ve göreli başvurular

Sıklıkla, biçimlendirmenin göreli başvuruların aksine mutlak başvurular kullanılarak (A1-B1, A2-B2) uygulanması için formüllerdeki harflerin ve sayıların önüne dolar ($) işareti eklemeniz gerekir.

Koşullu biçimlendirme ile joker karakterleri kullanma

Birden çok ifadeyi eşleştirmek için joker karakterleri kullanabilirsiniz. Joker karakterler, biçimlendirirken "Metin şunları içeriyor:" veya "Metin şunları içermiyor:" alanlarıyla birlikte kullanılabilir.

 • Herhangi bir tek karakteri eşleştirmek için soru işaretini (?) kullanın. Örneğin, "a?c"yi içeren bir metin kuralı, "abc"yi içeren hücreleri biçimlendirirken "ac"yi veya "abbc"yi içerenler hücreleri biçimlendirmez.
 • Sıfır (0) veya daha fazla karakteri eşleştirmek için yıldız işaretini (*) kullanın. Örneğin, "a*c"yi bir metin kuralı, "abc", "ac" ve "abbc"yi içeren hücreleri biçimlendirirken "ab" veya "ca"yı içeren hücreleri biçimlendirmez.
 • Metindeki bir soru işaretini veya yıldız işaretini eşleştirmek için bu işaretlerin önüne yaklaşık işareti (~) ekleyerek joker karakter olarak algılanmamalarını sağlayabilirsiniz. Örneğin, "a~?c"yi içeren bir metin kuralı, "a?c"yi içeren hücreleri biçimlendirirken "abc" veya "a~?c"yi içeren hücreleri biçimlendirmez.

Notlar:

 • Bir kuralı kaldırmak için söz konusu kuralın üzerine gelin ve Kaldır simgesini Kaldır tıklayın.
 • Kurallar listelendikleri sırayla değerlendirilir. Doğru olduğu belirlenen ilk kural, hücre veya aralığın biçimini tanımlar. Kuralları yeniden sıralamak için onları tıklayıp sürükleyin.
 • Biçimlendirme kurallarına sahip bir hücre veya aralıktan kopyalarsanız, kopyalanan verileri yapıştırdığınızda bu kurallar da uygulanır.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?