Använda regler för villkorsstyrd formatering i Google Kalkylark

Celler, rader eller kolumner kan formateras så att text- eller bakgrundsfärg ändras om de uppfyller vissa villkor. Till exempel om de innehåller ett visst ord eller en viss siffra.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler som du vill tillämpa formateringsreglerna på.
 3. Klicka på Format följt av Villkorsstyrd formatering. Ett verktygsfält öppnas till höger.
 4. Skapa en regel.
  • En färg: Under Formatera celler om väljer du villkoret som du vill ska utlösa regeln. Under Formatering väljer du hur cellen ska se ut när villkoren uppfylls.
  • Färgskala: Under Förhandsgranska väljer du färgskalan. Välj sedan ett lägsta och högsta värde samt ett valfritt mittpunktsvärde. Du väljer värdekategori genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 5. Klicka på Klar.
Exempel

En lärare kan markera provresultat för att se vilka elever som fick mindre än 80 %.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj provresultaten.
 3. Klicka på Format följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under Formatera celler om klickar du på Mindre än. Om det redan finns en regel klickar du på den eller på Lägg till ny regel följt av Mindre än.
 5. Klicka på Värde eller formel och ange 0,8.
 6. Om du vill välja en röd färg klickar du på Fyll Färg.
 7. Klicka på Klar. De låga resultaten rödmarkeras.

Använda avancerad villkorsstyrd formatering

Använda egna formler med villkorsstyrd formatering

Du kan använda anpassade formler för att formatera en eller flera celler baserat på innehållet i andra celler.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler som du vill formatera.
 3. Klicka på Format följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om klickar du på Anpassad formel är. Om det redan finns en regel klickar du på den eller på Lägg till ny regel följt av Anpassad formel är.
 5. Klicka på Värde eller formel och lägg till formeln och reglerna.
 6. Klicka på Klar.

Obs! Formler kan bara referera till samma arbetsblad, med hjälp av standardnotation (='sheetname'!cell). Om du vill referera till ett annat arbetsblad i formeln använder du funktionen INDIRECT.

Exempel 1

Om du vill markera när det finns mer än en förekomst av samma värde i din data:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera det område som du vill formatera. Till exempel cellerna A1 till A100.
 3. Klicka på Format följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om klickar du på Anpassad formel är. Om det redan finns en regel klickar du på den eller på Lägg till ny regel följt av Anpassad formel är.
 5. Skriv regeln för den första raden. I detta fall skulle regeln vara: =COUNTIF($A$1:$A$100,A1)>1.
 6. Välj andra formateringsegenskaper.
 7. Klicka på Klar.

Exempel 2

Om du vill formatera en hel rad baserat på värdet i en av cellerna på den raden:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera det område som du vill formatera, till exempel kolumnerna A:E.
 3. Klicka på Format följt av Villkorsstyrd formatering.
 4. Under rullgardinsmenyn Formatera celler om klickar du på Anpassad formel är. Om det redan finns en regel klickar du på den eller på Lägg till ny regel följt av Anpassad formel är.
 5. Skriv regeln för den första raden. Om du till exempel vill göra hela raden grön om värdet i kolumn B är Ja, så skriver du formeln "=$B1="Ja".
 6. Välj andra formateringsegenskaper.
 7. Klicka på Klar.

Absoluta kontra relativa referenser

I många fall måste du lägga till dollartecken ($) framför bokstäver och siffror i formler så att formateringen tillämpas med hjälp av absoluta referenser i motsats till relativa referenser (A1 till B1, A2 till B2).

Använda jokertecken med villkorsstyrd formatering

Du kan använda jokertecken om du vill matcha flera uttryck. Jokertecken kan användas med fälten Texten innehåller eller Texten innehåller inte under formateringen.

 • Om du vill matcha ett enda tecken använder du ett frågetecken (?). Till exempel formaterar en textregel som innehåller "a?c" celler med "abc", men inte "ac" eller "abbc".
 • Om du vill matcha noll (0) eller flera tecken använder du en asterisk (*). Till exempel formaterar en textregel som innehåller "a*c" celler med "abc", "ac" och "abbc", men inte "ab" eller "ca".
 • Om du vill matcha ett frågetecken eller en asterisk i texten kan du åsidosätta jokertecken genom att lägga till ett tildetecken (~) framför dem. Till exempel formaterar en textregel med "a~?c" celler med "a?c" men inte "abc" eller "a~?c."

Obs!

 • Om du vill ta bort en regel pekar du på regeln och klickar på Ta bort Ta bort.
 • Regler utvärderas i den angivna ordningen. Den första regeln som uppfyller villkoret definierar cellens eller intervallets format. Du kan klicka och dra regler för att ordna dem.
 • Om du kopierar och klistrar in från en cell eller ett intervall som har formateringsregler, används reglerna när du klistrar in kopierad data.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false