Używanie reguł formatowania warunkowego w Arkuszach Google

Formatowanie komórek, wierszy i kolumn możesz ustawić tak, aby kolor ich tekstu lub tła zmieniał się, gdy zostaną spełnione określone warunki, takie jak obecność zdefiniowanego wyrazu lub liczby.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz komórki, w których chcesz zastosować reguły formatowania.
 3. Kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe. Z prawej strony pojawi się pasek narzędzi.
 4. Utwórz regułę.
  • Jeden kolor: w sekcji „Formatuj komórki, jeśli” wybierz warunek, który ma uruchamiać regułę. W sekcji „Styl formatowania” wybierz opcje, które chcesz zastosować, gdy określone warunki zostaną spełnione.
  • Skala kolorów: w sekcji „Podgląd” wybierz skalę kolorów. Następnie określ wartość minimalną i maksymalną. Opcjonalnie możesz też dodać wartość środkową. Aby wybrać kategorię wartości, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Kliknij Gotowe.
Przykład

Nauczyciel chce wyróżnić wyniki sprawdzianu, aby zobaczyć, którzy uczniowie zdobyli mniej niż 80% punktów.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz wyniki sprawdzianu.
 3. Kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 4. W menu „Formatuj komórki, jeśli” kliknij Mniejsze niż. Jeśli do zaznaczonego zakresu jest już zastosowana reguła, wybierz ją lub kliknij Dodaj nową regułę a potem Mniejsze niż.
 5. Kliknij Wartość lub formuła i wpisz 0,8.
 6. Aby wybrać kolor czerwony, kliknij Wypełnij Kolor.
 7. Kliknij Gotowe. Niskie wyniki zostaną oznaczone na czerwono.

Używanie zaawansowanego formatowania warunkowego

Używanie niestandardowych formuł z formatowaniem warunkowym

Korzystając z niestandardowych formuł, możesz stosować formatowanie do wskazanych komórek na podstawie zawartości innych komórek.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz komórki, które chcesz formatować.
 3. Kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 4. W menu „Formatuj komórki, jeśli” kliknij Niestandardowa formuła to. Jeśli do zaznaczonego zakresu jest już zastosowana reguła, wybierz ją lub kliknij Dodaj nową regułę a potem Niestandardowa formuła to.
 5. Kliknij Wartość lub formuła, a następnie wpisz formułę i reguły.
 6. Kliknij Gotowe.

Uwaga: formuły mogą odwoływać się do wartości tylko w tym samym arkuszu przy użyciu standardowego zapisu (='nazwa-arkusza'!komórka). Aby użyć w formule wartości z innego arkusza, zastosuj funkcję ADR.POŚR.

Przykład 1

Aby sprawdzić, czy w zakresie danych ta sama wartość występuje więcej niż jeden raz:

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz zakres, który chcesz formatować. Na przykład zaznacz komórki od A1 do A100.
 3. Kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 4. W menu „Formatuj komórki, jeśli” kliknij Niestandardowa formuła to. Jeśli do zaznaczonego zakresu jest już zastosowana reguła, wybierz ją lub kliknij Dodaj nową regułę a potem Niestandardowa formuła to.
 5. Wpisz regułę dla pierwszego wiersza. W tym przypadku będzie ona miała postać =LICZ.JEŻELI($A$1:$A$100,A1)>1.
 6. Wybierz inne właściwości formatowania.
 7. Kliknij Gotowe.

Przykład 2

Aby sformatować cały wiersz na podstawie wartości w jednej z komórek w tym wierszu:

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz zakres, który chcesz formatować, na przykład kolumny A:E.
 3. Kliknij Formatuj a potem Formatowanie warunkowe.
 4. W menu „Formatuj komórki, jeśli” kliknij Niestandardowa formuła to. Jeśli do zaznaczonego zakresu jest już zastosowana reguła, wybierz ją lub kliknij Dodaj nową regułę a potem Niestandardowa formuła to.
 5. Wpisz regułę dla pierwszego wiersza. Jeśli na przykład chcesz ustawić zielone tło całego wiersza, gdy wartość w kolumnie B to „Tak”, wpisz formułę $B1="Tak".
 6. Wybierz inne właściwości formatowania.
 7. Kliknij Gotowe.

Odwołania bezwzględne i względne

Często konieczne jest dodanie znaku dolara ($) przed literami i liczbami w formułach, aby formatowanie zostało zastosowane z użyciem odwołań bezwzględnych, a nie względnych (A1 do B1, A2 do B2).

Używanie symboli wieloznacznych w formatowaniu warunkowym

Aby dopasować regułę do kilku wyrażeń, możesz w niej użyć symboli wieloznacznych. Wstawia się je w polach: „Tekst zawiera” i „Tekst nie zawiera” podczas formatowania.

 • Znak zapytania (?) pozwala zastąpić jeden dowolny znak. Na przykład reguła tekstowa „a?c” sformatuje komórki zawierające tekst „abc”, ale nie „ac” ani „abbc”.
 • Gwiazdka (*) pozwala zastąpić każdą liczbę dowolnych znaków (w tym zero). Na przykład reguła tekstowa „a*c” sformatuje komórki zawierające tekst „abc”, „ac” i „abbc”, ale nie „ab” ani „ca”.
 • Jeśli chcesz zapisać tekst zawierający znak zapytania lub gwiazdkę, unikniesz zinterpretowania ich jako symboli zastępczych, dodając przed nimi tyldę (~). Na przykład reguła tekstowa „a~?c” sformatuje komórki zawierające tekst „a?c”, ale nie „abc” ani „a~?c”.

Uwagi:

 • Aby usunąć regułę, wskaż ją i kliknij Usuń Usuń.
 • Reguły są stosowane według kolejności na liście. Oznacza to, że formatowanie komórki lub zakresu definiuje pierwsza reguła, której warunki zostały spełnione. Kolejność reguł możesz zmieniać, klikając je i przeciągając w wybrane miejsce na liście.
 • W przypadku kopiowania i wklejania treści z komórki lub zakresu, które zawierają reguły formatowania, reguły te są stosowane po wklejeniu skopiowanych danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false