Conditionele opmaakregels gebruiken in Google Spreadsheets

Je kunt cellen, rijen of kolommen zo opmaken dat de tekst- of achtergrondkleur verandert als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld als de cellen, rijen of kolommen een bepaald woord of getal bevatten.

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer de cellen waarop je conditionele opmaakregels wilt toepassen.
 3. Klik op Opmaak en dan Conditionele opmaak. Aan de rechterkant wordt een werkbalk geopend.
 4. Maak een regel.
  • Eén kleur: Kies onder 'Cellen opmaken als' de voorwaarde die de regel moet activeren. Kies onder Opmaakstijl hoe de cel er moet uitzien wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Kleurenschaal: selecteer onder Voorbeeld de gewenste kleurenschaal. Kies vervolgens een waarde voor het minimale punt, het maximale punt en eventueel het middelpunt. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de waardecategorie te kiezen.
 5. Klik op Gereed.
Voorbeeld

Een docent wil testscores met kleur markeren om in één oogopslag te zien welke leerlingen een score van minder dan 80% hebben behaald.

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer de testscores.
 3. Klik op Opmaak en dan Conditionele opmaak.
 4. Klik onder 'Cellen opmaken als' op Kleiner dan. Is er al een regel, dan kun je klikken op deze bestaande regel of op Nieuwe regel toevoegen en dan Kleiner dan.
 5. Klik op Waarde of formule en geef het getal 0,8 op.
 6. Klik op Opvulkleur Opvulkleur en kies bijvoorbeeld de kleur rood.
 7. Klik op Gereed. De lage scores worden nu met rood gemarkeerd.

Geavanceerde conditionele opmaak gebruiken

Aangepaste formules met conditionele opmaak gebruiken

Je kunt aangepaste formules gebruiken om opmaak op één of meer cellen toe te passen op basis van de content van andere cellen.

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer de cellen die je wilt opmaken.
 3. Klik op Opmaak en dan Conditionele opmaak.
 4. Klik onder het dropdownmenu 'Cellen opmaken als' op de optie Aangepaste formule is. Is er al een regel, dan kun je klikken op deze bestaande regel of op Nieuwe regel toevoegen en dan Aangepaste formule is.
 5. Klik op Waarde of formule en voeg de formule en regels toe.
 6. Klik op Gereed.

Opmerking: Formules kunnen alleen naar hetzelfde blad verwijzen als je de standaardnotatie (='bladnaam'!cel) gebruikt. Wil je in de formule naar een ander blad verwijzen, gebruik dan de functie INDIRECT.

Voorbeeld 1

Markeren wanneer je gegevens meer dan één exemplaar van dezelfde waarde bevatten:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer het bereik dat je wilt opmaken. Bijvoorbeeld de cellen A1 tot en met A100.
 3. Klik op Opmaak en dan Conditionele opmaak.
 4. Klik onder het dropdownmenu 'Cellen opmaken als' op de optie Aangepaste formule is. Is er al een regel, dan kun je klikken op deze bestaande regel of op Nieuwe regel toevoegen en dan Aangepaste formule is.
 5. Schrijf de regel voor de eerste rij. In dit geval is dat =AANTAL.ALS($A$1:$A$100;A1)>1.
 6. Kies eventuele andere opmaakeigenschappen.
 7. Klik op Gereed.

Voorbeeld 2

Een hele rij opmaken op basis van de waarde van een van de cellen in die rij:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer het bereik dat je wilt opmaken, bijvoorbeeld kolommen A:E.
 3. Klik op Opmaak en dan Conditionele opmaak.
 4. Klik onder het dropdownmenu 'Cellen opmaken als' op de optie Aangepaste formule is. Is er al een regel, dan kun je klikken op deze bestaande regel of op Nieuwe regel toevoegen en dan Aangepaste formule is.
 5. Schrijf de regel voor de eerste rij. Als je bijvoorbeeld de hele rij groen wilt maken wanneer kolom B de waarde 'Ja' bevat, dan schrijf je de formule =$B1="Ja".
 6. Kies eventuele andere opmaakeigenschappen.
 7. Klik op Gereed.

Absolute versus relatieve verwijzingen

In veel gevallen moet je een dollarteken ($) voor de letters en cijfers in formules zetten, zodat de opmaak wordt toegepast op basis van absolute verwijzingen en niet op basis van relatieve verwijzingen (waarbij A1 automatisch in B1 of A2 automatisch in B2 kan veranderen wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe kolom of rij aan de spreadsheet wordt toegevoegd).

Jokertekens gebruiken bij conditionele opmaak

Jokertekens zijn handig om waarden te vinden die overeenkomen met meerdere expressies. Je kunt jokertekens gebruiken voor de velden 'Tekst bevat' of 'Tekst bevat niet' en op basis daarvan opmaak toepassen.

 • Gebruik een vraagteken (?) voor één willekeurig teken. Bevat je tekstregel bijvoorbeeld 'a?c', dan wordt opmaak toegepast op cellen met 'abc', maar niet op cellen met 'ac' of 'abbc'.
 • Gebruik een asterisk (*) voor nul (0) of meer tekens. Bevat je tekstregel bijvoorbeeld 'a*c', dan wordt opmaak toegepast op cellen met 'abc', 'ac' en 'abbc', maar niet op cellen met 'ab' of 'ca'.
 • Plaats een tilde (~) voor het jokerteken als je juist vraagtekens of sterretjes in een tekst wilt vinden. Zo kun je de jokertekens omzeilen. Bevat je tekstregel bijvoorbeeld 'a~?c', dan wordt opmaak toegepast op cellen met 'a?c', maar niet op cellen met 'abc' of 'a~?c'.

Opmerkingen:

 • Je kunt een regel verwijderen door de muisaanwijzer op de regel te plaatsen en op Verwijderen Verwijderen te klikken.
 • Regels worden in de weergegeven volgorde toegepast. De eerste regel die waar is, definieert de opmaak van de cel of het bereik. Je kunt de regels door middel van klikken en slepen in een andere volgorde plaatsen.
 • Als je gegevens kopieert uit een cel of bereik waarop opmaakregels van toepassing zijn, worden deze regels toegepast wanneer je de gekopieerde gegevens plakt.
true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu