Použití pravidel podmíněného formátování v Tabulkách Google

Buňky, řádky nebo sloupce lze naformátovat tak, aby změnily barvu textu nebo pozadí v případě, že splní určité podmínky. Pokud třeba obsahují konkrétní slovo nebo číslo.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte buňky, na které chcete použít pravidla formátování.
 3. Klikněte na Formát a pak Podmíněné formátování. Vpravo se otevře lišta.
 4. Vytvořte pravidlo.
  • Jednotná barva: V části Formátovat buňky, pokud vyberte podmínku, která má pravidlo spustit. V části Styl formátování vyberte, jak bude buňka při splnění podmínek vypadat.
  • Barevná škála: V části Náhled vyberte barevnou škálu. Potom vyberte minimální a maximální hodnotu a volitelnou středovou hodnotu. Pokud chcete vybrat kategorii hodnot, klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 5. Klikněte na Hotovo.
Příklad

Učitel může zvýraznit hodnocení testů, aby viděl, kteří studenti mají hodnocení nižší než 80 %.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte hodnocení testů.
 3. Klikněte na Formát a pak Podmíněné formátování.
 4. V části Formátovat buňky, pokud klikněte na Méně než. Pokud již pravidlo existuje, klikněte na něj nebo na Přidat nové pravidlo a pak Méně než.
 5. Klikněte na Hodnota nebo vzorec a zadejte 0,8.
 6. Pokud chcete vybrat červenou barvu, klikněte na Vyplnit Barva.
 7. Klikněte na Hotovo. Nízká hodnocení se zvýrazní červeně.

Použití pokročilého podmíněného formátování

Použití vlastních vzorců s podmíněným formátováním

Vlastní vzorce můžete použít k formátování jedné nebo více buněk na základě obsahu jiných buněk.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte buňky, které chcete formátovat.
 3. Klikněte na Formát a pak Podmíněné formátování.
 4. V rozbalovací nabídce Formátovat buňky, pokud klikněte na Vlastní vzorec je. Pokud zde již pravidlo existuje, klikněte na něj nebo na Přidat nové pravidlo a pak Vlastní vzorec je.
 5. Klikněte na Hodnota nebo vzorec a přidejte vzorec a pravidla.
 6. Klikněte na Hotovo.

Poznámka: Vzorce mohou odkazovat pouze na stejný list pomocí standardní notace (='názevlistu'!buňka). Pokud chcete ve vzorci odkazovat na jiný list, použijte funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

Příklad 1

Pokud chcete zvýraznit více výskytů stejné hodnoty ve vašich datech:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte rozsah, který chcete formátovat. Například buňky A1 až A100.
 3. Klikněte na Formát a pak Podmíněné formátování.
 4. V rozbalovací nabídce Formátovat buňky, pokud klikněte na Vlastní vzorec je. Pokud zde již pravidlo existuje, klikněte na něj nebo na Přidat nové pravidlo a pak Vlastní vzorec je.
 5. Napište pravidlo pro první řádek. V tomto případě je pravidlo =COUNTIF($A$1:$A$100;A1)>1.
 6. Vyberte další vlastnosti formátování.
 7. Klikněte na Hotovo.

Příklad 2

Pokud chcete formátovat celý řádek na základě hodnoty jedné z buněk v tomto řádku:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte rozsah, který chcete formátovat, například sloupce A:E.
 3. Klikněte na Formát a pak Podmíněné formátování.
 4. V rozbalovací nabídce Formátovat buňky, pokud klikněte na Vlastní vzorec je. Pokud zde již pravidlo existuje, klikněte na něj nebo na Přidat nové pravidlo a pak Vlastní vzorec je.
 5. Napište pravidlo pro první řádek. Pokud například chcete, aby byl celý řádek zelený v případě, že je hodnota ve sloupci B Ano, napište vzorec =$B1="Ano".
 6. Vyberte další vlastnosti formátování.
 7. Klikněte na Hotovo.

Absolutní a relativní odkazy

Často budete muset před písmena a čísla ve vzorci přidat znaky dolaru ($), aby se formátování použilo pomocí absolutních odkazů, a nikoli relativních odkazů (A1 až B1, A2 až B2).

Použití zástupných znaků s podmíněným formátováním

Zástupné znaky můžete použít k tomu, aby mohlo dojít ke shodě s více výrazy. Zástupné znaky můžete použít s poli Text obsahuje nebo Text neobsahuje během formátování.

 • Pokud chcete získat shodu s jedním libovolným znakem, použijte otazník (?). Například textové pravidlo a?c by formátovalo buňky s textem abc, ale nikoli s ac nebo abbc.
 • Pokud chcete získat shodu s nula (0) nebo více znaky, použijte hvězdičku (*) . Například textové pravidlo obsahující a*c by formátovalo buňky abc, ac a abbc, ale nikoli ab nebo ca.
 • Pokud chcete získat shodu s otazníkem nebo hvězdičkou v textu, můžete se vyhnout zástupným znakům tak, že před ně přidáte znak tildy (~). Například textové pravidlo obsahující a~?c by formátovalo buňky s textem a?c, ale nikoli abc nebo a~?c.

Poznámky:

 • Pokud chcete pravidlo odstranit, umístěte na pravidlo kurzor a klikněte na Odstranit Odstranit.
 • Pravidla se vyhodnocují v pořadí, v jakém jsou uvedena. První nalezené pravdivé pravidlo bude definovat formát buňky nebo rozsahu. Pokud chcete pořadí pravidel změnit, klikněte na ně a přetáhněte je.
 • Pokud kopírujete a vkládáte z buňky nebo rozsahu, který má pravidla formátování, použijí se tato pravidla při vkládání kopírovaných dat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?