Automatisera uppgifter i Google Kalkylark

Du kan spara tid genom att automatisera återkommande uppgifter med makron.

Skapa ett makro

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Tillägg följt av Makron följt av Spela in makro högst upp.
 3. Längst ned väljer du vilken typ av cellreferens du vill att ditt makro ska använda:
  • Använd absoluta referenser: Makrot utför uppgifter på exakt den cell du spelat in. Om du till exempel har angett fetstil för cell A1 tillämpar makrot fetstil enbart på cell A1 oberoende av vilken cell du klickat på.
  • Använd relativa referenser: Makrot utför uppgifter på den cell du markerar och dess närliggande celler. Om du till exempel spelar in fetstil för cell A1 och B1 kan makrot senare användas för att lägga till fetstil på cell C1 och D1.
 4. Slutför den uppgift du vill spela in. Klicka på Spara när du är klar.
 5. Ange ett namn på makrot, skapa ett anpassat kortkommando och klicka på Spara.
  • Obs! När du skapar ett makro i Google Kalkylark skapas ett Apps Script. Om du vill redigera detta Apps-skript klickar du på Verktyg följt av Skriptredigerare högst upp.

Om du vill köra ett makro klickar du på Tillägg följt av Makron följt av det makro du vill ha.

Redigera makrot

Du kan ändra namnet, lägga till ett kortkommando, redigera skriptet eller ta bort ett makro.

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Tillägg följt av Makron följt av Hantera makron högst upp.
 3. Gör ändringarna. Om du vill ta bort ett makro eller redigera skriptet bredvid ett makro klickar du på Mer Mer
 4. Klicka på Uppdatera.

Schemalägg makrot

Du kan ställa in ditt makro för att köras baserat på åtgärder, kalenderuppdateringar, tidsintervall eller tid och datum som du väljer.

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Verktyg följt av Skriptredigerare.
 3. Högst upp klickar du på Redigera följt av Utlösande faktorer för aktuellt projekt. 
 4. Klicka på Lägg till utlösare längst ned till höger.
 5. Klicka på Spara.

Importera anpassade funktioner

Du kan importera anpassade funktioner som skapats med Google Apps Script.

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Tillägg följt av Makron följt av Importera makro högst upp.
 3. Klicka på Lägg till funktion bredvid funktionen du vill importera.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
18298760691175357222
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
35