Automatyzowanie zadań w Arkuszach Google

Możesz utworzyć makra, aby zautomatyzować i przyspieszyć często wykonywane czynności.

Tworzenie makra

 1. Na komputerze otwórz arkusz kalkulacyjny na stronie sheets.google.com.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Makra a potem Zarejestruj makro.
 3. U dołu wybierz typ odwołania do komórki, którego chcesz użyć w makrze:
  • Użyj odwołań bezwzględnych: zadania w makrze będą wykonywane dokładnie na zarejestrowanej komórce. Jeśli na przykład pogrubisz komórkę A1, makro umożliwi wyłącznie pogrubienie komórki A1, niezależnie od tego, którą komórkę klikniesz.
  • Użyj odwołań względnych: zadania w makrze będą wykonywane na zarejestrowanej komórce i sąsiednich komórkach. Jeśli na przykład zarejestrujesz pogrubienie komórek A1 i B1, będzie można później użyć tego makra do pogrubienia komórek C1 i D1.
 4. Wykonaj zadanie, które chcesz zarejestrować. Na zakończenie kliknij Zapisz.
 5. Nazwij makro, utwórz niestandardowy skrót i kliknij Zapisz.
  • Uwaga: utworzenie makra w Arkuszach Google spowoduje utworzenie skryptu Apps Script. Aby edytować ten skrypt Apps Script, u góry kliknij Narzędzia a potem Edytor skryptów.

Aby wykonać makro, kliknij Rozszerzenia a potem Makra a potem wybierz makro.

Edytowanie makra

Możesz zmienić nazwę, dodać skrót klawiszowy, edytować skrypt lub usunąć makro.

 1. Na komputerze otwórz arkusz kalkulacyjny na stronie sheets.google.com.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Makra a potem Zarządzaj makrami
 3. Wprowadź zmiany. Aby usunąć makro lub zmodyfikować skrypt, obok makra kliknij Więcej Więcej
 4. Kliknij Aktualizuj.

Planowanie uruchamiania makra

Makro możesz ustawić tak, aby było uruchamiane w danym dniu o określonej godzinie, w danych odstępach czasu lub zależnie od działań czy aktualizacji kalendarza.

 1. Na komputerze otwórz arkusz kalkulacyjny na stronie sheets.google.com.
 2. Kliknij Narzędzia a potem Edytor skryptów.
 3. U góry kliknij Edycja a potem Wyzwalacze bieżącego projektu.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj wyzwalacz i wybierz opcje.
 5. Kliknij Zapisz.

Importowanie niestandardowych funkcji

Możesz importować niestandardowe funkcje utworzone za pomocą skryptów Google Apps Script.

 1. Na komputerze otwórz arkusz kalkulacyjny na stronie sheets.google.com.
 2. U góry kliknij Rozszerzenia a potem Makra a potem Zaimportuj makro.
 3. Kliknij Dodaj funkcję obok funkcji, którą chcesz zaimportować.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false