Automatiser oppgaver i Google Regneark

Du kan spare tid ved å automatisere repeterende oppgaver med makroer.

Lag en makro

 1. Gå til sheets.google.com på en datamaskin og åpne et regneark.
 2. Øverst klikker du på Verktøy og så Makroer og så Spill inn en makro.
 3. Nederst velger du hvilken type cellereferanse du vil at makroen skal bruke:
  • Bruk absolutte referanser: Makroen utfører oppgavene i akkurat den cellen du spiller inn for. Hvis du for eksempel spiller inn utheving av celle A1, vil makroen heretter utheve kun A1 uansett hvilken celle du klikket på.
  • Bruk relative referanser: Makroen utfører oppgavene i cellen du velger og cellene i nærheten. Hvis du for eksempel spiller inn utheving av cellene A1 og B1, kan makroen senere brukes til å utheve cellene C1 og D1.
 4. Fullfør oppgaven du vil spille inn. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 5. Gi makroen et navn, opprett en egendefinert snarvei, og klikk på Lagre.
  • Merk: Når du oppretter en makro i Google Regneark, opprettes det et Apps-skript. For å redigere dette Apps-skriptet klikker du på Verktøy og så Skriptredigering øverst på siden.

For å kjøre en makro klikker du på Verktøy og så Makroer og så makroen du vil bruke.

Rediger makroen

Du kan endre navnet, legge til en hurtigtast, redigere skriptet eller fjerne en makro.

 1. Gå til sheets.google.com på en datamaskin og åpne et regneark.
 2. Øverst klikker du på Verktøy og så Makroer og så Administrer makroer.
 3. Gjør endringene. For å fjerne en makro eller redigere skriptet klikker du på Mer Mer ved siden av den aktuelle makroen. 
 4. Klikk på Oppdater.

Planlegg kjøring av makroen

Du kan stille inn makroen til å kjøre basert på handlinger, kalenderoppdateringer, tidsintervaller eller et bestemt tidspunkt.

 1. Gå til sheets.google.com på en datamaskin og åpne et regneark.
 2. Klikk på Verktøy og så Skriptredigering.
 3. Øverst klikker du på Rediger og så Utløsere for gjeldende prosjekt.
 4. Nederst til høyre klikker du på Legg til utløser og velger alternativene du vil bruke.
 5. Klikk på Lagre.

Importér egendefinerte funksjoner

Du kan importere egendefinerte funksjoner laget med Google Apps-skript.

 1. Gå til sheets.google.com på en datamaskin og åpne et regneark.
 2. Øverst klikker du på Verktøy og så Makroer og så Importér.
 3. Ved siden av funksjonen du vil importere, klikker du på Legg til funksjonen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?