Automatizace úkolů v Tabulkách Google

Automatizací opakujících se úkolů pomocí maker můžete ušetřit čas.

Vytvoření makra

 1. Na počítači otevřete tabulku na webu sheets.google.com.
 2. V horní části klikněte na Nástroje a pak Makra a pak Zaznamenat makro.
 3. V dolní části vyberte, jaký typ odkazu na buňku chcete pro makro použít:
  • Použít absolutní odkazy: Makro bude provádět úkoly přesně na té buňce, kterou jste zaznamenali. Pokud například tučně označíte buňku A1, makro vždy tučně označí buňku A1, bez ohledu na buňku, na kterou jste klikli.
  • Použít relativní odkazy: Makro bude provádět úkoly na buňce, kterou vyberete, a na okolních buňkách. Pokud například zaznamenáte tučné zvýraznění buněk A1 a B1, makro lze později použít k tučnému označení buněk C1 a D1.
 4. Proveďte úkol, který chcete zaznamenat. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.
 5. Pojmenujte makro, vytvořte vlastní klávesovou zkratku a klikněte na Uložit.
  • Poznámka: Když vytvoříte makro v Tabulkách Google, vytvoří se skript Apps Script. Chcete-li tento skript upravit, klikněte v horní části na Nástroje a pak Editor skriptu.

Vytvořené makro použijete tak, že kliknete na Nástroje a pak Makra a pak požadované makro.

Úpravy makra

Můžete změnit název makra, přidat klávesovou zkratku, upravit skript nebo makro můžete odstranit.

 1. Na počítači otevřete tabulku na webu sheets.google.com.
 2. V horní části klikněte na Nástroje a pak Makra a pak Spravovat makra.
 3. Proveďte požadované změny. Chcete-li makro odstranit nebo upravit skript, klikněte vedle makra na Více Více
 4. Klikněte na Aktualizovat.

Plánování použití makra

Makro můžete nastavit tak, aby se spouštělo na základě akcí, aktualizací kalendáře, časových intervalů nebo zvoleného času a data.

 1. Na počítači otevřete tabulku na webu sheets.google.com.
 2. Klikněte na Nástroje a pakEditor skriptů.
 3. V horní části klikněte na Upravit a pak Spouštěče aktuálního projektu.
 4. V pravé dolní části klikněte na Přidat spouštěč a vyberte požadované možnosti.
 5. Klikněte na Uložit.

Import vlastních funkcí

Můžete importovat vlastní funkce vytvořené pomocí Google Apps Scriptu.

 1. Na počítači otevřete tabulku na webu sheets.google.com.
 2. V horní části klikněte na Nástroje a pak Makra a pak Importovat.
 3. Vedle funkce, kterou chcete importovat, klikněte na Přidat funkci.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?