Skriv ut från Google Kalkylark

Du kan anpassa utskriften av ett kalkylark med marginaler, sidbrytningar, rubriker, sidfötter och andra alternativ.

Skriva ut kalkylark, enkla arbetsblad eller celler

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Om du vill skriva ut en del av ett kalkylark markerar du cellerna eller arbetsbladet.
 3. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 4. Klicka på Aktuellt arbetsblad.
  • Om du vill skriva ut hela kalkylarket klickar du på Arbetsbok.
  • Om du vill skriva ut de celler du markerade i steg två klickar du på Markerade celler.
  • Om du vill skriva ut arbetsbladet du valde i steg två klickar du på Aktuellt arbetsblad.
 5. Klicka på Nästa.
  • Om du använder Chrome klickar du på Skriv ut i fönstret som visas.
  • Om du använder Firefox eller Safari laddas en PDF-fil ned automatiskt. Öppna Arkiv följt av Utskrift i PDF-granskaren.

Infoga sidbrytningar

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 3. Klicka på Ställ in anpassade sidbrytningar.
 4. Dra linjerna dit du vill ha sidbrytningen. Varje rektangel skrivs ut på en separat sida.
  • Om du vill ta bort en sidbrytning pekar du på en rad och klickar på Ta bort Ta bort.
 5. När du är klar klickar du på Bekräfta brytningar.

Formatera marginaler, sidhuvuden, sidfötter eller sidinställningar

Ändra marginaler

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 3. Under Marginaler klickar du på Normalt. Välj en marginaltyp.
 4. Om du vill anpassa marginalerna klickar du på Anpassade tal. Ange nya marginalsiffror.

Anpassa sidhuvuden eller sidfötter

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 3. Klicka på Sidhuvuden och sidfötter.
 4. Välj den information du vill inkludera.
 5. Om du vill ändra formatet eller platsen för sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Redigera anpassade fält. Gör ändringarna och klicka på Bekräfta.

Upprepa rader eller kolumner över sidor

Du kan upprepa låsta rader eller kolumner över sidorna på ett kalkylark som ska skrivas ut.

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Lås en rad eller kolumn om du inte redan har gjort det.
 3. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 4. Klicka på Sidhuvuden och sidfötter.
 5. Välj Upprepa låsta rader eller Upprepa låsta kolumner.

Ändra sidriktning eller pappersstorlek

 1. Öppna ett kalkylark på sheets.google.com på en dator.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp.
 3. Under Sidans riktning väljer du Liggande eller Stående.
 4. Under Pappersformatväljer du storleken på det papper du vill skriva ut på. Om du vill lägga till en anpassad pappersstorlek väljer du Anpassad storlek och anger höjd och bredd. 

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?