Diğer sayfalardaki referans veriler

Tek bir e-tabloda, verileri çoğaltabilir ve bir sayfadaki verileri başka bir sayfaya kopyalayabilirsiniz. Sayfa adını ve kopyalanacak hücrenin önüne bir ünlem işareti girin. Başka e-tablolardan veri almak için IMPORTRANGE işlevini kullanın.

Örnek

  • =Sayfa1!A1
  • ='Sayfa iki'!B4

Not: Bir sayfa adı boşluk veya alfa sayısal olmayan başka simgeler içeriyorsa söz konusu sayfa adını tek tırnak içerisine almanız gerekir (yukarıdaki ikinci örnekte olduğu gibi).

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?