Referensdata från andra ark

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Inom ett kalkylark kan du replikera data och kopiera den från ett arbetsblad till ett annat.

Hämta data från andra arbetsblad i kalkylarket

  1. Öppna docs.google.com/spreadsheets/ på datorn.
  2. Öppna eller skapa ett arbetsblad.
  3. Markera en cell.
  4. Ange = följt av namnet på arbetsbladet, ett utropstecken och cellen som kopieras. Till exempel =Arbetsblad1!A1 eller =Arbetsblad nummer två!B4.

Obs! Om ett namn på ett arbetsblad innehåller blanksteg eller andra icke-alfanumeriska symboler anger du enkla citattecken runt det (som i det andra exemplet ovan).

Hämta data från andra kalkylark

Om du vill hämta data från andra kalkylark använder du funktionen IMPORTRANGE.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?