Odkazy na data z jiných listů

Chcete Dokumenty Google v práci nebo ve škole využívat naplno? Zaregistrujte se a vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi G Suite.

V jedné tabulce můžete replikovat data a zkopírovat je z jednoho listu na druhý.

Získání dat z jiných listů v tabulce

  1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Tabulky GoogleTabulky.
  2. Otevřete nebo vytvořte tabulku.
  3. Vyberte buňku.
  4. Zadejte symbol = následovaný názvem listu, vykřičníkem a kopírovanou buňkou. Příklad:=List1!A1 nebo ='List číslo dvě'!B4.

Poznámka: Pokud název listu obsahuje mezery nebo jiné nealfanumerické znaky, je potřeba ho uzavřít do jednoduchých uvozovek (jako ve druhém příkladu).

Získání dat z jiných sešitů 

K získání dat z jiných tabulek otevřete https://docs.google.com/spreadsheets/ v počítači a použijte funkci IMPORTRANGE.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?