Anpassa en pivottabell

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan ändra hur data i pivottabellen sorteras, sammanfattas eller filtreras.

Ordna och sortera kolumner eller rader

Du kan sortera och ordna din data per pivottabellrad, kolumnnamn eller sammanslagna värden.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Under Rader eller Kolumner klickar du på pilen under Ordna eller Sortera efter.

Obs! Om du vill visa summan av en rad eller kolumn markerar du Visa totalsummor.

Ändra hur pivottabellen ser ut

Ändra rubriknamn

Så här ändrar du rubriken för en kolumn:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Klicka på namnet på en rad eller kolumn och ange ett nytt namn.

Obs! Du kan inte byta namn på Totalsumma.

Visa ett värde i procent

Du kan visa ett värde (som försäljning i oktober) i procent av en helhet (som årlig försäljning).

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Klicka på Standard under Värden och Visa som.
 4. Välj ett alternativ på menyn.
Gruppera data

Du kan välja en uppsättning värden i en pivottabell och gruppera dem manuellt eller med en regel.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på pivottabellen.

Så här grupperar du manuellt:

 1. Högerklicka på cellerna och klicka sedan på Skapa pivotgrupp.
 2. Välj de celler du vill gruppera.

Så här grupperar du rader med en regel: 

 1. Högerklicka på en cell och klicka sedan på Skapa regel för pivotgrupp.
 2. För siffror väljer du en intervallstorlek. Valfritt: Välj när dina grupper börjar och slutar.
 3. När du är klar klickar du på OK.

Så här grupperar du rader efter datum eller tid: 

 1. Högerklicka på en cell med datumformaterade uppgifter och klicka sedan på Skapa datumgrupp för pivot.
 2. Välj ett datum eller en tidsperiod att gruppera efter.

Valfritt: Om du vill ta bort gruppering högerklickar du på ett grupperat objekt och klickar sedan på Dela upp pivotgrupp.

Filtrera data i en pivottabell

Du kan dölja data som du inte vill visa i tabellen.

 1. Öppna ett kalkylark med en pivottabell på datorn.
 2. Klicka på pivottabellen.
 3. Klicka på Lägg till till höger bredvid Filter. Välj sedan ett alternativ:
 4. Bredvid Visar alla objekt klickar du på nedåtpilen Nedåtpil.
 5. Välj hur du vill filtrera:
  • Filtrera efter villkor: Ange ett eget eller välj från listan över villkor, exempelvis om cellen är tom, om data är mindre än ett visst värde eller om texten innehåller en viss bokstav eller fras.
  • Filtrera efter värden: Avmarkera de objekt du vill dölja och klicka på OK.

Anmärkningar

 • Om du filtrerar efter värde och sedan uppdatera källdata, måste du uppdatera pivottabellfiltret om du vill att data ska visas i pivottabellen.
 • När du filtrerar efter villkor kan du ange ett värde, en cellreferens eller ett fält från din data. Om du till exempel väljer Större än kan du ange 10, =Arbetsblad1!A1, eller =Intäkt, om din data har ett fält som heter Intäkt.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?