Přizpůsobení kontingenční tabulky

Chcete Dokumenty Google v práci nebo ve škole využívat naplno? Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi Google Workspace.

Můžete změnit způsob, jakým jsou data v kontingenční tabulce uvedena, tříděna, shrnuta nebo filtrována.

Řazení a uspořádání sloupců nebo řádků

Data můžete seřadit a uspořádat podle názvů řádků nebo sloupců kontingenční tabulky nebo agregovaných hodnot.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na kontingenční tabulku.
 3. V části Řádky nebo Sloupce klikněte na šipku pod seznamem Pořadí nebo Seřadit podle.

Poznámka: Chcete-li zobrazit součty řádku nebo sloupce, zaškrtněte políčko Zobrazit součty.

Změna vzhledu kontingenční tabulky

Změna názvu záhlaví

Změna záhlaví sloupce:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na kontingenční tabulku.
 3. Klikněte na název řádku nebo sloupce a zadejte nový název.

Poznámka: Nemůžete přejmenovat „Celkový součet“.

Zobrazení hodnoty v procentech

Hodnotu (například říjnové tržby) můžete zobrazit jako procento z celku (jako jsou roční tržby).

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na kontingenční tabulku.
 3. V části Hodnoty klikněte v seznamu „Zobrazit jako“ na Výchozí.
 4. V nabídce vyberte požadovanou možnost.
Seskupení dat

V kontingenční tabulce si můžete vybrat sadu hodnot a seskupit ji ručně nebo pomocí pravidla.

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte na kontingenční tabulku.

Ruční seskupení:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňky a potom klikněte na Vytvořit kontingenční skupinu.
 2. Vyberte buňky, které chcete seskupit.

Seskupení řádků podle pravidla: 

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňku a potom klikněte na Vytvořit pravidlo kontingenční skupiny.
 2. Pro čísla vyberte velikosti intervalu. Volitelné: Zvolte, kdy vaše skupiny začnou a skončí.
 3. Když jste hotovi, klikněte na OK.

Seskupení řádků podle data nebo času: 

 1. Klikněte pravým tlačítkem na buňku obsahující data ve formátu kalendářních dat a potom klikněte na Vytvořit kontingenční skupinu kalendářních dat.
 2. Vyberte datum nebo časové období, které chcete seskupit.

Volitelné:: Pokud chcete seskupení zrušit, klikněte pravým tlačítkem na seskupenou položku a potom klikněte na Zrušit seskupení kontingenčních položek.

Filtrování dat v kontingenční tabulce

Můžete skrýt data, která v tabulce nechcete zobrazovat.

 1. V počítači otevřete tabulku s kontingenční tabulkou.
 2. Klikněte na kontingenční tabulku.
 3. V pravé části vedle položky Filtry klikněte na Přidat. Poté vyberte požadovanou možnost.
 4. Vedle možnosti „Zobrazeny všechny položky“ klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 5. Určete, podle čeho chce filtrovat:
  • Filtrovat podle podmínky: Napište vlastní podmínku nebo vyberte ze seznamu podmínek, například pokud buňka není prázdná, pokud jsou data menší než určité číslo nebo pokud text obsahuje určité písmeno nebo frázi.
  • Filtrovat podle hodnot: Zrušte zaškrtnutí u všech položek, které chcete skrýt, a potom klikněte na OK.

Poznámky

 • Pokud filtrujete podle hodnoty a poté aktualizujete zdrojová data, budete muset aktualizovat filtr kontingenční tabulky, pokud chcete, aby se tato data zobrazovala v kontingenční tabulce.
 • Když filtrujete podle podmínky, můžete z dat zadat hodnotu, odkaz na buňku nebo pole. Pokud například vyberete podmínku „Větší než“, můžete zadat 10, =List1!A1 nebo =Příjmy, pokud vaše data obsahují pole s názvem Příjmy.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?