Skapa automatiskt en serie eller lista

Du kan använda autofyll om du vill skapa en serie med siffror, bokstäver eller datum i Google Kalkylark.

Använda autofyll för att slutföra en serie

  1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
  2. I en kolumn eller på en rad anger du text, siffror eller datum i minst två celler bredvid varandra.
  3. Markera cellerna. En liten blå ruta visas i det nedre högra hörnet.
  4. Dra den blå rutan ett antal celler ned eller åt sidan.
  5. Om cellerna bildar en serie av datum eller siffror fortsätter serien över de markerade cellerna.
  6. Om cellerna inte bildar en serie med datum eller siffror, repeteras listan över värden över de valda cellerna.

Tips! Du kan se förslag från autofyll med en förhandsgranskning av värdena. Acceptera förslaget genom att trycka på Kommando ⌘ följt av Retur.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?