Skapa automatiskt en serie eller lista

Du kan använda autofyll om du vill skapa en serie med siffror, bokstäver eller datum i Google Kalkylark.

Använda autofyll för att slutföra en serie

  1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
  2. I en kolumn eller på en rad anger du text, siffror eller datum i minst två celler bredvid varandra.
  3. Markera cellerna. En liten blå ruta visas i det nedre högra hörnet.
  4. Dra den blå rutan ett antal celler ned eller åt sidan.
    • Om cellerna bildar en serie av datum eller siffror fortsätter serien över de markerade cellerna.
    • Om cellerna inte bildar en serie med datum eller siffror, repeteras listan över värden över de valda cellerna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?