मालिका किंवा सूची आपोआप तयार करा

Google Sheets मध्ये संख्या,अक्षरे किंवा तारखांची मालिका तयार करण्यासाठी आपण ऑटोफिल वापरू शकता

एक मालिका पूर्ण करण्यासाठी ऑटोफिल वापरा.

  1. तुमच्या काँप्युटरवर, Google Sheets मध्ये स्प्रेडशीट उघडा.
  2. एका स्तंभात किंवा पंक्तीत मजकूर किंवा तारखा,कमीतकमी एकमेकांच्या बाजूस असणार्‍या दोन सेल्स मध्ये प्रविष्ट करा.
  3. सेल्स ठळक करा. खाली उजव्या कोपर्‍यात आपणास एक लहान निळी Box दिसेल.
  4. निळी box वाटेल तेवढे सेल्स खाली किंवा आडवी ड्रॅग करा.
    • जर सेल्स तारखा किंवा संख्यांची मालिका फॉर्म करत असतील तर ती मालिका निवडलेल्या सेल्सभर चालू राहिल.
    • जर सेल्स तारखा किंवा संख्यांची मालिका फॉर्म करत नसतील तर मूल्यांची सूची निवडलेल्या सेल्सभर रिपीट होईल.
हे उपयुक्त होते का?
आम्ही यास कसे सुधारित करू शकतो?