เลือกคำถามสำหรับแบบฟอร์ม

คุณจะเพิ่มตัวเลือกได้สูงสุด 2,000 รายการและรวบรวมคำตอบหลายประเภทในแบบฟอร์มหรือแบบทดสอบได้

ดูวิธีการเพิ่มคำถามในแบบฟอร์ม

พิมพ์คำตอบ

 
คำตอบสั้นๆ
 • ผู้ใช้จะเขียนตอบได้ไม่กี่คำ
ย่อหน้า
 • ผู้ใช้จะเขียนตอบได้ยาวมากกว่า 1 ย่อหน้าขึ้นไป

เลือกจากรายการ

ตัวเลือกที่คุณเพิ่มไปยังคำถามในแบบฟอร์มจะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ 
 
หลายตัวเลือก
 • ผู้ใช้จะเลือกคำตอบจากชุดตัวเลือกได้
 • ผู้ใช้จะเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว
 • คุณจะใส่ตัวเลือก "อื่นๆ" เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบสั้นๆ ได้
ช่องทำเครื่องหมาย
 
 • ผู้ใช้จะเลือกคำตอบจากชุดตัวเลือกได้
 • ผู้ใช้จะเลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 รายการ
 • คุณจะใส่ตัวเลือก "อื่นๆ" เพื่อให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบสั้นๆ ได้
เลื่อนลง
 • ผู้ใช้จะเลือกคำตอบจากชุดตัวเลือกได้
 • ผู้ใช้จะเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว

อัปโหลดไฟล์

 
อัปโหลดไฟล์
ผู้ใช้จะตอบคำถามผ่านการอัปโหลดไฟล์ได้
 • ไฟล์ที่อัปโหลดจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ของเจ้าของแบบสำรวจ ดูวิธีล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล
  • ระบบจะเก็บไฟล์ที่อัปโหลดไว้ในโฟลเดอร์ใหม่
 • คุณจะเลือกขนาดไฟล์สูงสุดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์อัปโหลดได้
 • คุณจะระบุประเภทไฟล์ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์อัปโหลดได้
 • ผู้ตอบต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อตอบคำถามนี้

สำคัญ: คุณจะใช้คำถามนี้ไม่ได้หากจัดเก็บแบบฟอร์มไว้ในไดรฟ์ที่แชร์หรือหากผู้ดูแลระบบเปิดใช้การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

เลือกจากตารางกริด

 
สเกลเชิงเส้น
 • ผู้ใช้จะให้คะแนนคำถามของคุณในระดับต่างๆ ได้
 • ระดับจะเริ่มต้นที่ 0 หรือ 1
 • ระดับสูงสุดต้องเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 2 ถึง 10
 • คุณจะติดป้ายกำกับที่ระดับสูงสุดและต่ำสุดได้
ตารางกริดแบบหลายตัวเลือก
 • คุณจะสร้างตารางกริดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกคำตอบ 1 รายการต่อแถวได้
 • หากต้องการจำกัดให้เลือกตัวเลือกได้เพียง 1 รายการต่อคอลัมน์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่าง
 • หากต้องการสลับลำดับแถว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่างของคำถาม
ตารางกริดแบบช่องทำเครื่องหมาย
 • คุณจะสร้างตารางกริดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกคำตอบอย่างน้อย 1 รายการต่อแถวได้
 • หากต้องการจำกัดให้เลือกตัวเลือกได้เพียง 1 รายการต่อคอลัมน์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่าง
 • หากต้องการสลับลำดับแถว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่างของคำถาม

เลือกวันที่และเวลา

 
วันที่
 • ผู้ใช้จะกรอกข้อมูลวันที่ใดก็ได้ในช่องนี้
 • หากต้องการรวมปีหรือเวลา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่างของคำถาม
เวลา
 • ผู้ใช้จะกรอกเวลาหรือระยะเวลาได้
 • หากต้องการสลับใช้ระหว่างเวลากับระยะเวลา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาล่างของคำถาม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร