Wybieranie typu pytań w formularzu

Możesz wybrać typy pytań w menu:

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. Po prawej stronie kliknij Add (Dodaj) .
 3. Po prawej stronie tytułu pytania wybierz rodzaj pytania.
 4. (Opcjonalnie) Aby użytkownicy musieli odpowiedzieć na Twoje pytanie, włącz lub wyłącz opcję Wymagane.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać pole „Opis”, kliknij Więcej a potem Opis.
 6. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej opcji związanych z poszczególnymi pytaniami, kliknij Więcej .
Krótka odpowiedź
Akapit
Jednokrotny wybór
 • Możesz zamieścić listę opcji. Użytkownicy będą mogli wybrać tylko 1 z nich.

 • Możesz dołączyć opcję „Inna odpowiedź”. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wpisać krótką odpowiedź.

Pola wyboru
 • Możesz zamieścić listę opcji. Użytkownicy będą mogli wtedy wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

 • Możesz dołączyć opcję „Inna odpowiedź”. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wpisać krótką odpowiedź.

Menu
 • Możesz zamieścić listę opcji. Użytkownicy będą mogli wybrać tylko 1 z nich.
Przesyłanie plików

Możesz poprosić użytkownika o przesłanie pliku w formularzu.

Ważne:

 • Nie możesz użyć tego typu pytania, jeśli:
 • Aby odpowiedzieć na to pytanie, użytkownicy muszą zalogować się na konto Google.
 • W przypadku właściciela formularza przesłane pliki są przechowywane w nowym folderze na Dysku Google.

Aby skonfigurować pytanie z możliwością przesłania pliku, możesz:

 • określić typy plików, które użytkownicy mogą przesłać;
 • ustalić maksymalną liczbę plików, które użytkownicy mogą przesłać;
 • wybrać maksymalny rozmiar pliku, jaki użytkownicy mogą przesłać.
Skala liniowa

Możesz poprosić użytkowników o wystawienie oceny w skali.

 • Skala może zaczynać się od 0 lub 1.
 • Skala może kończyć się liczbą całkowitą z zakresu od 2 do 10.
 • Możesz ustawić etykiety dla końców skali.
Siatka jednokrotnego wyboru

Możesz utworzyć siatkę, z której użytkownicy wybierają co najmniej jedną odpowiedź w każdym wierszu.

Wskazówka: pytania tego typu są często używane do oceny kategorii opcji.

 1. Wpisz pytanie w polu „Pytanie”.
 2. Dodaj opcje wierszy, na przykład: A, B, C.
 3. Dodaj opcje kolumn, na przykład: 1, 2, 3. Użytkownicy mogą wybrać tylko 1 kolumnę na wiersz.
 4. (Opcjonalnie) Aby zagwarantować, że użytkownicy wybiorę opcję w każdej kolumnie, włącz „Wymagaj odpowiedzi w każdym wierszu”. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, wyświetli się komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł przejść dalej.
 5. (Opcjonalnie) Aby ograniczyć odpowiedzi do 1 na kolumnę:
  1. W prawym dolnym rogu kliknij Więcej .
  2. Zaznacz pole „Ogranicz do jednej odpowiedzi na kolumnę”.
 6. (Opcjonalnie) Aby losowo zmieniać kolejność wierszy za każdym razem, gdy ankieta zostaje otwarta:
  1. W prawym dolnym rogu kliknij Więcej .
  2. Zaznacz pole „Pomieszaj kolejność wierszy”.

Przykład zastosowania opcji „Ogranicz do jednej odpowiedzi na kolumnę”

Wpisz:

 • Wiersze: A, B, C
 • Kolumny: 1, 2, 3

Wynik: użytkownicy wybierają 1 element wiersza (A, B, C) w każdej kolumnie (1, 2, 3). Jeśli zaznaczą kilka wierszy w kolumnie, pojawi się komunikat o błędzie.

Siatka pól wyboru

Możesz utworzyć siatkę, z której użytkownicy wybierają co najmniej jedną odpowiedź w każdym wierszu.

Wskazówka: pytania tego typu są często używane do oceny kategorii opcji.

 1. Wpisz pytanie w polu „Pytanie”.
 2. Dodaj opcje wierszy, na przykład: A, B, C.
 3. Dodaj opcje kolumn, na przykład: 1, 2, 3.
 4. (Opcjonalnie) Aby zagwarantować, że użytkownicy wybiorą opcję z kolumn w każdym wierszu, włącz „Wymagaj odpowiedzi w każdym wierszu”. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, wyświetli się komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł przejść dalej.
 5. (Opcjonalnie) Aby ograniczyć odpowiedzi do 1 na kolumnę:
  1. W prawym dolnym rogu kliknij Więcej .
  2. Zaznacz pole „Ogranicz do jednej odpowiedzi na kolumnę”.
 6. (Opcjonalnie) Aby losowo zmieniać kolejność wierszy za każdym razem, gdy ankieta zostaje otwarta:
  1. W prawym dolnym rogu kliknij Więcej .
  2. Zaznacz pole „Pomieszaj kolejność wierszy”.

Przykład zastosowania opcji „Ogranicz do jednej odpowiedzi na kolumnę”

Wpisz:

 • Wiersze: A, B, C
 • Kolumny: 1, 2, 3

Wynik: użytkownicy mogą zaznaczyć więcej niż jedną kolumnę (1, 2, 3) dla każdego wiersza (A, B, C). Jeśli zaznaczą kilka wierszy w kolumnie, pojawi się komunikat o błędzie.

Data

Użytkownicy mogą podać datę w formacie mm/dd/rrrr.

Aby uwzględnić rok lub godzinę, w prawym dolnym rogu pytania kliknij Więcej .

Godzina

Użytkownicy mogą podać:

 • godzinę w formacie gg:mm,
 • czas trwania w formacie godz. min sek.

Aby wybrać, czy odpowiedzią na pytanie ma być godzina, czy przedział czasu, w prawym dolnym rogu pytania kliknij Więcej .

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
15129003807621024058