Een vraag voor je formulier kiezen

Je kunt verschillende soorten antwoorden verzamelen in je formulier of toets. 

Meer informatie over hoe je een vraag aan een formulier toevoegt.

Een antwoord typen

Kort antwoord
Alinea

Kiezen uit een lijst

Meerkeuze
Selectievakjes
Dropdownmenu

Bestanden uploaden

Een bestand uploaden

Belangrijk: Je kunt deze vraag niet gebruiken als het formulier is opgeslagen in een gedeelde Drive of als je beheerder 'Gegevensverlies voorkomen' heeft ingeschakeld

Mensen kunnen bestanden uploaden als antwoord op een vraag:

Kiezen in een raster

Lineaire schaal
 • Mensen kunnen je vraag beoordelen op een schaal.
 • Je schaal kan beginnen met 0 of 1.
 • Je schaal kan eindigen op een heel getal van 2 tot 10.
 • Je kunt voor elk uiteinde van de schaal een label instellen.
Meerkeuzeraster
 • Je kunt een raster maken waarin mensen één antwoord per rij kunnen selecteren.
 • Je kunt de mogelijkheden beperken tot één keuze per kolom. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
 • Je kunt de rijen in willekeurig volgorde weergeven. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Selectievakraster
 • Je kunt een raster maken waarin mensen een of meer antwoorden per rij kunnen selecteren.
 • Je kunt de mogelijkheden beperken tot één keuze per kolom. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
 • Je kunt de rijen in willekeurig volgorde weergeven. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.

Een datum en tijd selecteren

Datum
 • Mensen kunnen elke gewenste datum in dit vak invullen.
 • Je kunt ook het jaartal en de tijd opnemen. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Tijd
 • Mensen kunnen de tijd of duur invullen.
 • Je kunt ook schakelen tussen de tijd en de duur. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?