Een vraag voor je formulier kiezen

Je kunt maximaal tweeduizend opties toevoegen en verschillende soorten antwoorden verzamelen in je formulier of toets. 

Meer informatie over hoe je een vraag aan een formulier toevoegt

Een antwoord typen

 
Kort antwoord
 • Mensen kunnen in een paar woorden antwoorden.
Alinea
 • Mensen kunnen lange antwoorden met meerdere alinea's schrijven.

Kiezen uit een lijst

De opties die je aan vragen in formulieren toevoegt, zijn hoofdlettergevoelig. 
 
Meerkeuze
 • Mensen kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden.
 • Mensen kunnen slechts één optie kiezen.
 • Je kunt de optie Anders toevoegen, zodat mensen een kort antwoord kunnen typen.
Selectievakjes
 
 • Mensen kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden.
 • Mensen kunnen meerdere opties kiezen.
 • Je kunt de optie Anders toevoegen, zodat mensen een kort antwoord kunnen typen.
Dropdownmenu
 • Mensen kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden.
 • Mensen kunnen slechts één optie kiezen.

Bestanden uploaden

 
Bestanden uploaden
Mensen kunnen bestanden uploaden als antwoord op een vraag:
 • Geüploade bestanden tellen mee voor de Google Drive-opslagruimte van de enquête-eigenaar. Meer informatie over hoe je Google Drive-opslagruimte kunt vrijmaken of uitbreiden
  • Geüploade bestanden worden opgeslagen in een nieuwe map.
 • Je kunt een maximale bestandsgrootte instellen voor de bestanden die mensen kunnen uploaden.
 • Je kunt opgeven welke bestandstypen mensen kunnen uploaden.
 • Respondenten moeten zijn ingelogd op een Google-account om deze vraag te beantwoorden.

Belangrijk: Je kunt deze vraag niet gebruiken als het formulier is opgeslagen in een gedeelde Drive of als de beheerder 'Gegevensverlies voorkomen' heeft ingeschakeld

Kiezen in een raster

 
Lineaire schaal
 • Mensen kunnen je vraag beoordelen op een schaal.
 • Je schaal kan beginnen met 0 of 1.
 • Je schaal kan eindigen op een heel getal van 2 tot 10.
 • Je kunt voor elk uiteinde van de schaal een label instellen.
Meerkeuzeraster
 • Je kunt een raster maken waarin mensen één antwoord per rij kunnen selecteren.
 • Je kunt de mogelijkheden beperken tot één keuze per kolom. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
 • Je kunt de rijen in willekeurige volgorde weergeven. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Selectievakraster
 • Je kunt een raster maken waarin mensen een of meer antwoorden per rij kunnen selecteren.
 • Je kunt de mogelijkheden beperken tot één keuze per kolom. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
 • Je kunt de rijen in willekeurige volgorde weergeven. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.

Een datum en tijd selecteren

 
Datum
 • Mensen kunnen elke gewenste datum in dit vak invullen.
 • Je kunt ook het jaartal en de tijd opnemen. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Tijd
 • Mensen kunnen de tijd of duur invullen.
 • Je kunt ook schakelen tussen de tijd en de duur. Klik hiervoor op Meer Meer rechtsonder in het venster met de vraag.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?