בחירה של סוגי השאלות שיופיעו בטופס

יש כמה שיטות לאסוף מאנשים תשובות לשאלות בטופס או בבוחן. 

כך מוסיפים שאלה לטופס.

תשובות בהקלדה

תשובה קצרה
פסקה

בחירה מתוך רשימה

שאלות אמריקאיות
 • משתמשים יכולים לבחור בין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור רק אפשרות אחת.
 • אחת האפשרויות יכולה להיות "אחר", ואם משתמשים יסמנו אותה יהיה להם מקום לכתוב תשובה קצרה.
 • אפשר להגדיר את הטופס כך שלפי התשובות שמשתמש יזין, הוא יועבר לקטע מסוים. כך מגדירים הצגה של שאלות מסוימות לפי תשובות שניתנו.
שאלות שיש להן יותר מתשובה אחת
שאלות עם רשימה נפתחת של תשובות

העלאת קבצים

העלאת קבצים

חשוב: לא תוכלו להשתמש בשאלה זו במקרה שהטופס שמור באחסון שיתופי או אם מנהל המערכת שלכם הפעיל את התכונה 'מניעת אובדן נתונים'.

משתמשים יכולים להעלות קבצים בתשובה לשאלה:

בחירה מתוך רשת

סולם לינארי
 • משתמשים יכולים לדרג את התשובה לשאלה על סולם.
 • סולמות יכולים להתחיל מהספרה 0 או 1.
 • סולמות יכולים להסתיים במספר שלם שבין 2 ל-10.
 • אפשר להגדיר תווית לשני ערכי הקצה של סולם.
שאלות אמריקאיות ברשת
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים צריכים לבחור תשובה אחת בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
 • כדי להציג את השורות בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
שאלות שיש להן יותר מתשובה אחת ברשת
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים יכולים לבחור תשובה אחת או יותר בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
 • כדי להציג את השורות בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.

בחירה של תאריך ושעה

תאריך
 • משתמשים יכולים למלא כל תאריך בתיבה.
 • כדי לכלול בתאריך את השנה או את השעה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
שעה
 • משתמשים יכולים למלא בתיבה הזו את השעה או את משך הזמן.
 • כדי להגדיר אם נדרש ציון של השעה או משך הזמן, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?