אילו סוגים של שאלות יהיו בטופס שלך?

בטופס או בבוחן תוכלו לכלול עד 2,000 אפשרויות תשובה בסך הכול, ולאסוף תשובות מסוגים שונים. 

כך מוסיפים שאלה לטופס.

תשובות בהקלדה

 
תשובה קצרה
 • המשתמשים יכולים להזין תשובות קצרות של כמה מילים.
פסקה
 • המשתמשים יכולים לכתוב תשובות ארוכות, באורך של פסקה אחת או יותר.

בחירה מתוך רשימה

כשמוסיפים אפשרויות בחירה לשאלה בטופס, חשובה הבחירה בין אותיות רישיות ורגילות. 
 
שאלות אמריקאיות
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור רק אפשרות אחת.
 • אחת האפשרויות יכולה להיות "אחר", ומשתמשים שיסמנו אותה יוכלו לפרט שם בקצרה את תשובתם.
שאלות שיש להן יותר מתשובה אחת (שאלות מהסוג "תיבות סימון")
 
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת.
 • אחת האפשרויות יכולה להיות "אחר", ומשתמשים שיסמנו אותה יוכלו לפרט שם בקצרה את תשובתם.
תפריט נפתח
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור רק אפשרות אחת.

העלאת קבצים

 
העלאת קבצים
משתמשים יכולים להעלות קבצים בתשובה לשאלה:
 • הקבצים המועלים בתשובות יישמרו בשטח האחסון ב-Google Drive אצל בעל השאלון. כך מפנים מקום ב-Google Drive ומגדילים את שטח האחסון.
  • קבצים שהועלו יישמרו בתיקייה חדשה.
 • אפשר להגדיר גודל-קובץ מקסימלי שהמשתמשים יוכלו להעלות.
 • ניתן להגדיר אילו סוגים של קבצים משתמשים יוכלו להעלות.
 • כדי למלא את השאלה הזו, יש להעביר את המשיבים לחשבון Google.

חשוב: לא תוכלו להשתמש בשאלה זו במקרה שהטופס שמור באחסון שיתופי או במקרה שמנהל המערכת שלכם הפעיל 'מניעת אובדן נתונים'

בחירה מתוך רשת

 
סולם לינארי
 • משתמשים יכולים לענות על השאלה באמצעות סולם דירוג.
 • סולמות יכולים להתחיל מהספרה 0 או 1.
 • סולמות יכולים להסתיים במספר שלם שבין 2 ל-10.
 • אפשר להגדיר תווית לשני ערכי הקצה של הסולם.
שאלות אמריקאיות בצורת רשת
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים יכולים לבחור תשובה בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד
 • כדי שהשורות יופיעו בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
רשת תיבות סימון (שאלות עם יותר מתשובה אחת המוצגות בצורת רשת)
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים יכולים לבחור תשובה אחת או יותר בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד
 • כדי שהשורות יופיעו בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.

בחירה של תאריך ושעה

 
תאריך
 • בתיבה זו משתמשים יכולים למלא כל תאריך.
 • כדי לכלול גם את השנה או את השעה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
שעה
 • משתמשים יכולים למלא בתיבה הזו את השעה או את משך הזמן.
 • כדי להגדיר אם נדרש ציון השעה או משך הזמן, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות'עוד.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
35
false
false