אילו סוגים של שאלות יהיו בטופס שלך?

בטופס או בבוחן תוכלו לכלול עד 2,000 אפשרויות תשובה בסך הכול, ולאסוף תשובות מסוגים שונים. 

כך מוסיפים שאלה לטופס.

תשובות בהקלדה

 
תשובה קצרה
 • המשתמשים יכולים להזין תשובות קצרות של כמה מילים.
פסקה
 • המשתמשים יכולים לכתוב תשובות ארוכות, באורך של פסקה אחת או יותר.

בחירה מתוך רשימה

כשמוסיפים אפשרויות בחירה לשאלה בטופס, חשובה הבחירה בין אותיות רישיות ורגילות. 
 
שאלות אמריקאיות
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור רק אפשרות אחת.
 • אחת האפשרויות יכולה להיות "אחר", ומשתמשים שיסמנו אותה יוכלו לפרט שם בקצרה את תשובתם.
שאלות שיש להן יותר מתשובה אחת (שאלות מהסוג "תיבות סימון")
 
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת.
 • אחת האפשרויות יכולה להיות "אחר", ומשתמשים שיסמנו אותה יוכלו לפרט שם בקצרה את תשובתם.
תפריט נפתח
 • המשתמשים יכולים לבחור מבין מספר אפשרויות.
 • ניתן לבחור רק אפשרות אחת.

העלאת קבצים

 
העלאת קבצים
משתמשים יכולים להעלות קבצים בתשובה לשאלה:
 • הקבצים המועלים בתשובות יישמרו בשטח האחסון ב-Google Drive אצל בעל השאלון. כך מפנים מקום ב-Google Drive ומגדילים את שטח האחסון.
  • קבצים שהועלו יישמרו בתיקייה חדשה.
 • אפשר להגדיר גודל-קובץ מקסימלי שהמשתמשים יוכלו להעלות.
 • ניתן להגדיר אילו סוגים של קבצים משתמשים יוכלו להעלות.
 • כדי למלא את השאלה הזו, יש להעביר את המשיבים לחשבון Google.

חשוב: לא תוכלו להשתמש בשאלה זו במקרה שהטופס שמור באחסון שיתופי או במקרה שמנהל המערכת שלכם הפעיל 'מניעת אובדן נתונים'

בחירה מתוך רשת

 
סולם לינארי
 • משתמשים יכולים לענות על השאלה באמצעות סולם דירוג.
 • סולמות יכולים להתחיל מהספרה 0 או 1.
 • סולמות יכולים להסתיים במספר שלם שבין 2 ל-10.
 • אפשר להגדיר תווית לשני ערכי הקצה של הסולם.
שאלות אמריקאיות בצורת רשת
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים יכולים לבחור תשובה בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד
 • כדי שהשורות יופיעו בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
רשת תיבות סימון (שאלות עם יותר מתשובה אחת המוצגות בצורת רשת)
 • אפשר ליצור רשת שבה משתמשים יכולים לבחור תשובה אחת או יותר בכל שורה.
 • כדי להגביל את המשתמשים לאפשרות אחת בכל עמודה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד
 • כדי שהשורות יופיעו בסדר אקראי, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.

בחירה של תאריך ושעה

 
תאריך
 • בתיבה זו משתמשים יכולים למלא כל תאריך.
 • כדי לכלול גם את השנה או את השעה, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
שעה
 • משתמשים יכולים למלא בתיבה הזו את השעה או את משך הזמן.
 • כדי להגדיר אם נדרש ציון השעה או משך הזמן, בפינה השמאלית התחתונה של השאלה לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות'עוד.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?