ใช้ Google Keep ในเอกสารหรืองานนำเสนอ

สร้าง ดู และแทรกโน้ต Google Keep ในเอกสารหรืองานนำเสนอได้

ดูโน้ต Google Keep

  1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสาร หรือ Google สไลด์ ในคอมพิวเตอร์
  2. เลือก Keep Keep ทางด้านขวา

บันทึกข้อความหรือรูปภาพเป็นโน้ต

  1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสาร หรือ Google สไลด์ ในคอมพิวเตอร์
  2. ไฮไลต์และคลิกขวาที่ข้อความหรือภาพที่คุณต้องการบันทึกเป็นโน้ต
  3. คลิกบันทึกไปยัง Keep จากเมนูที่แสดงขึ้นมา

เพิ่มโน้ตในเอกสาร

  1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสาร หรือ Google สไลด์ ในคอมพิวเตอร์
  2. เลือก Keep Keep ทางด้านขวา
  3. ในแผงด้านข้าง ให้หาโน้ตที่คุณต้องการเพิ่ม
  4. คลิกและลากโน้ตไปยังเอกสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก