డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రెజెంటేషన్‌లో Google Keepని ఉపయోగించండి

మీరు మీ Google Keep గమనికలను డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రెజెంటేషన్‌లలో సృష్టించవచ్చు, వీక్షించవచ్చు మరియు చేర్చవచ్చు.

మీ Google Keep గమనికలను చూడండి

  1. మీ కంప్యూటర్‌లో, Google డాక్స్ లేదా Google స్లయిడ్‌లలో డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రెజెంటేషన్‌ను తెరవండి.
  2. కుడిభాగంలో, Keep Keepని ఎంచుకోండి.

వచనం లేదా చిత్రాన్ని గమనికగా సేవ్ చేయండి

  1. మీ కంప్యూటర్‌లో, Google డాక్స్ లేదా Google స్లయిడ్‌లలో డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రెజెంటేషన్‌ను తెరవండి.
  2. మీరు గమనిక వలె సేవ్ చేయాలనుకుంటున్న వచనం లేదా చిత్రాన్ని హైలైట్ చేసి, కుడి-క్లిక్ చేయండి.
  3. కనిపించే మెను నుండి, Keepకి సేవ్ చేయి క్లిక్ చేయండి.

డాక్యుమెంట్‌కు గమనికను జోడించండి

  1. మీ కంప్యూటర్‌లో, Google డాక్స్ లేదా Google స్లయిడ్‌లలో డాక్యుమెంట్ లేదా ప్రెజెంటేషన్‌ను తెరవండి.
  2. కుడిభాగంలో, Keep Keepని ఎంచుకోండి.
  3. సైడ్ ప్యానెల్‌లో, మీరు జోడించాలనుకుంటున్న గమనికను కనుగొనండి.
  4. గమనికను క్లిక్ చేసి, దానిని మీ డాక్యుమెంట్‌లోకి లాగండి.

సంబంధిత కథనాలు

ఇది సహాయకరంగా ఉందా?
మేము దీన్ని ఏ విధంగా మెరుగుపరచగలము?