Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Documenten gebruiken

Google Documenten is een online tekstverwerker waarmee je documenten kunt maken en opmaken en met anderen kunt samenwerken.

Stap 1: Een document maken

Een nieuw document maken:

  1. Open het startscherm van Google Documenten op docs.google.com.
  2. Klik in de linkerbovenhoek onder 'Een nieuw document starten' op 'Nieuw' Toevoegen.

Je kunt ook nieuwe documenten maken via de URL docs.google.com/create.

Stap 2: Bewerken en opmaken

Een document bewerken:

  1. Open een document in Google Documenten op je computer.
  2. Dubbelklik op een woord om het te selecteren of gebruik de cursor om de tekst te selecteren die je wilt wijzigen.
  3. Begin met bewerken.
  4. Klik bovenaan op 'Ongedaan maken' Ongedaan maken of 'Opnieuw' Opnieuw om een actie ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.

Je kunt onder andere tekst, alinea's en witruimte toevoegen en bewerken in een document.

Stap 3: Delen en samenwerken met anderen

Je kunt bestanden en mappen delen met andere mensen en daarbij kiezen welke rechten je hun geeft: weergeven, bewerken of reageren.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?