Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

We hebben meldingen ontvangen dat sommige gebruikers onverwacht zijn uitgelogd van hun accounts. We voeren een onderzoek uit. U hoeft zich echter geen zorgen te maken. Er is geen aanwijzing dat dit verband houdt met phishing of andere beveiligingsdreigingen voor accounts. Probeer nogmaals in te loggen via accounts.google.com. Als u uw wachtwoord niet meer weet, gebruikt u deze link om uw wachtwoord te herstellen. Als u authenticatie in twee stappen gebruikt, kan er een vertraging zijn opgetreden bij het ontvangen van uw sms-code. Probeer het opnieuw of gebruik back-upcodes.

Google Documenten gebruiken

Google Documenten is een online tekstverwerker waarmee je documenten kunt maken en opmaken en met anderen kunt samenwerken.

Stap 1: een document maken

Een nieuw document maken:

  1. Open het startscherm van Google Documenten op docs.google.com.
  2. Klik in de linkerbovenhoek onder 'Een nieuw document starten' op 'Nieuw' Toevoegen. Er wordt een nieuw document gemaakt en geopend.

Je kunt ook nieuwe documenten maken via de URL docs.google.com/create.

Stap 2: bewerken en opmaken

Je kunt onder andere tekst, alinea's en witruimte toevoegen en bewerken in een document.

Stap 3: delen en samenwerken met anderen

Je kunt bestanden en mappen delen met andere mensen en daarbij kiezen welke rechten je hun geeft: weergeven, bewerken of reageren.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?