Jak korzystać z Dokumentów Google

Dokumenty Google to edytor tekstu online, który pozwala tworzyć i formatować dokumenty oraz współpracować nad nimi z innymi osobami. Zobacz pięć wskazówek dotyczących korzystania z Dokumentów Google

Krok 1. Tworzenie dokumentu

Aby utworzyć nowy dokument:
  1. Na komputerze otwórz stronę główną Dokumentów (docs.google.com).
  2. W lewym górnym rogu w sekcji „Tworzenie nowego dokumentu” kliknij Nowy Nów.
Nowe dokumenty można też tworzyć, korzystając z adresu URL docs.google.com/create.

Krok 2. Edytowanie i formatowanie

Aby zmodyfikować dokument:

  1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.

  2. Aby zaznaczyć słowo, kliknij je dwukrotnie. Możesz też zaznaczyć tekst kursorem.
  3. Zacznij edytować.
  4. Aby cofnąć lub ponowić czynność, kliknij Cofnij Cofnij lub Ponów Ponów.

Uwaga: aby edytować dokument na urządzeniu z ekranem dotykowym, takim jak Pixel Book, kliknij dokument dwukrotnie w celu rozpoczęcia pisania.

W dokumencie możesz dodawać i edytować tekst, akapity, odstępy itp.

 Krok 3. Udostępnianie i współpraca z innymi

Możesz udostępniać pliki i foldery innym osobom, określając, czy mogą one wyświetlać, edytować oraz komentować te elementy.

Przydatne materiały

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?