สร้างและตัดเกรดแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

สร้างแบบทดสอบและเฉลยคำตอบรายการใหม่

เคล็ดลับ: วิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างแบบทดสอบคือไปที่ g.co/createaquiz

 1. ใน Google ฟอร์ม ให้คลิกเครื่องหมายบวก เครื่องหมายบวก
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกแบบทดสอบ จากนั้น ทำเป็นแบบทดสอบ
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการรวบรวมอีเมล ให้คลิกทั่วไป จากนั้น รวบรวมอีเมล
 5. คลิกบันทึก
สร้างเฉลยคำตอบ ให้คะแนน และเพิ่มความคิดเห็นแบบอัตโนมัติ

สร้างเฉลยคำตอบ

 1. คลิกเพิ่มคำถาม เพิ่มคำถาม เพื่อเพิ่มคำถามใหม่
 2. กรอกคำถามและคำตอบลงไป
 3. คลิกเฉลยคำตอบทางด้านล่างซ้ายของคำถาม
 4. เลือกคำตอบหรือคำตอบที่ถูกต้อง
 5. เลือกคะแนนของคำถามนั้นๆ ที่ด้านขวาบนของคำถาม
  • หากต้องการเพิ่มคำอธิบายคำตอบแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิดีโอ YouTube ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นสำหรับคำตอบ
  • คุณจะแก้ไขคำถามหรือคำตอบได้เมื่อคลิกที่ส่วนดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณจะให้คะแนนและเพิ่มความคิดเห็นให้คำถามได้ทุกประเภท

เลือกสิ่งที่ผู้คนจะเห็นระหว่างหรือหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว

คุณเลือกได้ว่าจะแสดงคำถามข้อที่ตอบผิด คำตอบที่ถูกต้อง หรือคะแนนเต็มแก่ผู้คน

 1. เปิดแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกแบบทดสอบ
 4. เลือกช่องที่ติดกับตัวเลือกที่ต้องการในส่วน "ผู้ตอบสามารถดู"
ส่งแบบทดสอบให้ผู้คนนอกที่ทำงานหรือโรงเรียน
 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ในแบบทดสอบ
 2. คลิกทั่วไป
 3. ยกเลิกการเลือกจำกัดเฉพาะผู้ใช้ใน [โดเมนของคุณ] ในส่วน "ต้องลงชื่อเข้าใช้"

ดูวิธีส่งแบบทดสอบให้ผู้อื่น

ให้คะแนนแบบทดสอบย่อย

คุณจะเห็นข้อมูลสรุปอัตโนมัติสำหรับคำตอบของแบบทดสอบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • คำถามที่ตอบพลาดบ่อย
 • กราฟที่กำกับคำตอบที่ถูกต้องไว้
 • ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง และช่วงของคะแนน

ให้คะแนนการตอบกลับแต่ละรายการ

หากรวบรวมอีเมล คุณจะให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นสำหรับคำตอบแต่ละรายการได้ หลังจากตัดเกรดคำตอบแต่ละข้อแล้ว ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตอบกลับที่ด้านบน
 3. คลิกแยกรายการ
 4. หากต้องการเลื่อนไปมาระหว่างรายการต่างๆ ให้คลิกก่อนหน้า ก่อนหน้า หรือถัดไป ถัดไป
 5. ค้นหาคำถามที่ต้องการตัดเกรด
  • ป้อนคะแนนให้กับคำตอบที่ด้านขวาบน
  • คลิกเพิ่มความคิดเห็นที่ใต้คำตอบ
 6. ป้อนความคิดเห็น แล้วคลิกบันทึก
 7. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง
ดูผลลัพธ์ของแบบทดสอบ
 1. เปิดแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตอบกลับที่ด้านบน
 3. คลิกข้อมูลสรุป
ตัดเกรดทีละคำถาม
 1. เปิดแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตอบกลับที่ด้านบน
 3. คลิกคำถามในส่วน "การตอบกลับ"
 4. วิธีให้คะแนนแก่กลุ่มคำตอบ
  • ให้คะแนนเต็ม: คลิกทำเครื่องหมายว่าถูกต้อง ทำเครื่องหมายว่าถูกต้อง
  • ให้คะแนนบางส่วน: ป้อนจำนวนคะแนนที่ต้องการให้
  • ไม่ได้คะแนน: คลิกทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง
 5. หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นสำหรับคำตอบแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิดีโอ YouTube ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 6. หากต้องการเลื่อนไปยังคำถามแต่ละรายการ ให้คลิกก่อนหน้า ก่อนหน้า หรือถัดไป ถัดไป
 7. เมื่อตัดเกรดเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง

แชร์ผลลัพธ์

หากรวบรวมอีเมลในแบบฟอร์ม คุณจะส่งผลคะแนนได้ทันทีหรือรอจนกว่าจะพร้อมแชร์คะแนนก็ได้

ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีดังนี้

 • ระบบจะประกาศคะแนนทันที
 • ระบบจะไม่รวบรวมอีเมล

เปลี่ยนวิธีประกาศคะแนน

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 2. คลิกแบบทดสอบ
 3. เลือกภายหลัง หลังจากตรวจสอบด้วยตนเอง
 4. บันทึก

ส่งผลคะแนนทางอีเมลหลังจากตรวจสอบแล้ว

 1. เปิดแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตอบกลับ จากนั้น แยกรายการที่ด้านบน
 3. คลิกประกาศคะแนนที่ด้านบนขวาของคำตอบซึ่งมีอีเมลที่บันทึกไว้
 4. เลือกช่องด้านข้างผู้คนที่คุณต้องการส่งอีเมลถึง
 5. คลิกส่งอีเมลและประกาศคะแนน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false