Tworzenie i ocenianie testów w Formularzach Google

Tworzenie nowego testu i klucza odpowiedzi

Wskazówka: test możesz najszybciej utworzyć na stronie g.co/createaquiz.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. U góry formularza kliknij Ustawienia.
 3. Włącz opcję Zrób z tego test.
  • (Opcjonalnie) Aby zbierać adresy e-mail, obok opcji „Odpowiedzi” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i włącz opcję Zbieraj adresy e-mail.
Tworzenie klucza odpowiedzi, przydzielanie punktów i dodawanie komentarzy automatycznych

W przypadku niektórych typów pytań możesz utworzyć klucz odpowiedzi:

Tworzenie klucza odpowiedzi

 1. Aby dodać pytanie, kliknij Dodaj pytanie Dodaj pytanie.
 2. Wypełnij pola z pytaniem i odpowiedziami.
 3. W lewym dolnym rogu pytania kliknij Klucz odpowiedzi.
 4. Wskaż poprawne odpowiedzi.
 5. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.
  • Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.
  • Możesz kliknąć pytanie lub odpowiedź, aby rozpocząć edycję.

Uwaga: przydzielać punkty i dodawać komentarze możesz w przypadku wszystkich typów pytań.

Określanie, co użytkownicy widzą podczas rozwiązywania testu i po jego zakończeniu

Możesz określić, czy użytkownicy mają widzieć pominięte pytania, poprawne odpowiedzi i liczbę punktów.

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. Kliknij Ustawienia u góry testu.
 3. W sekcji „Ustawienia użytkowników” wprowadź odpowiednie zmiany.
Wysyłanie testu do osób spoza firmy lub szkoły
 1. Kliknij Ustawienia u góry testu.
 2. W sekcji „Odpowiedzi” wyłącz opcję Ogranicz do użytkowników domeny [twoja-domena.com] i zaufanych organizacji.

Dowiedz się, jak wysyłać test do innych osób

Ocenianie testów

Możesz wyświetlić automatyczne podsumowania wszystkich udzielonych odpowiedzi, w tym:

 • pytania z największą liczbą nieprawidłowych odpowiedzi;
 • wykresy przedstawiające prawidłowe odpowiedzi;
 • średnią, medianę i zakres wyników.

Ocenianie poszczególnych odpowiedzi

Jeśli zbierasz adresy e-mail, możesz przyznawać punkty i dodawać komentarze do poszczególnych odpowiedzi. Gdy ocenisz poszczególne odpowiedzi, zapisz zmiany.

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Pojedynczo.
 4. Aby przechodzić między odpowiedziami poszczególnych osób, klikaj Poprzednia Wstecz lub Następna Dalej.
 5. Znajdź pytanie, które chcesz ocenić.
  • W prawym górnym rogu pytania wpisz liczbę punktów.
  • Pod odpowiedzią kliknij Dodaj opinię.
 6. Wpisz komentarz i kliknij Zapisz.
 7. Aby zapisać zmiany, u dołu strony kliknij Zapisz.
Wyświetlanie wyników testu
 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. Kliknij Podsumowanie.
Ocenianie kolejnych pytań
 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry strony kliknij Odpowiedzi.
 3. W sekcji „Odpowiedzi” kliknij Pytanie.
 4. Aby przyznać punkty za grupę odpowiedzi:
  • Pełna liczba punktów: kliknij Oznacz jako prawidłowe Oznacz jako prawidłowe.
  • Niepełna liczba punktów: wpisz, ile punktów chcesz przyznać.
  • Brak punktów: kliknij Oznacz jako nieprawidłowe Oznacz jako nieprawidłowe.
 5. Aby dodać komentarz do pytania w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj opinię.
 6. Aby przechodzić między pytaniami, klikaj Poprzednie Wstecz lub Następne Dalej.
 7. Gdy skończysz oceniać, na dole kliknij Zapisz.

Udostępnianie wyników

Jeśli zbierasz w formularzu adresy e-mail, możesz wysyłać wyniki od razu lub gdy zdecydujesz się na ich udostępnienie.

Domyślnie:

 • oceny są udostępniane natychmiast,
 • adresy e-mail nie są zbierane.

Zmienianie sposobu udostępniania ocen

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji „Udostępnij oceny” wybierz opcję:
  • Natychmiast po przesłaniu każdego formularza
  • Później – po ręcznym sprawdzeniu

Wysyłanie e-maili z wynikami po sprawdzeniu

 1. Otwórz test w Formularzach Google.
 2. U góry kliknij Odpowiedzi a potem Pojedynczo.
 3. W prawym górnym rogu odpowiedzi z zarejestrowanym adresem e-mail kliknij Udostępnij wynik.
 4. Zaznacz pola obok osób, do których chcesz wysłać e-maila.
 5. Kliknij Wyślij e-maile i opublikuj wyniki.
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1657180619209185097